Články, Informace výrobců

Když se s hmotností zachází účelně, nemusí jí být pro špičkový akustický útlum nijak moc

A pokud si na úvod řekneme, že dvakrát opláštěná sádrokartonová příčka má zhruba stejné akustické vlastnosti jako 200mm betonová zeď (cca 56 dB), řeknete si, že na kombinaci kartonu a sádry to vůbec není špatný výkon. A tím by před pár lety mohl článek skončit. Ne však nyní. 56 dB je startovní pozice, čím dál tím běžnější jsou hodnoty vyšší. A kupodivu není zas tak složité jich dosáhnout.

Dvojité opláštění deskami Knauf Diamant s izolacíAkustický systém Knauf s deskami Diamant
První variantou je záměna běžných sádrokartonových desek za desky Knauf Diamant. Ty jsou o cca 5 kg/m² těžší, a tedy i akusticky výkonnější. U příčky W112 (opět naše dvakrát opláštěná příčka) se hodnota vzduchové neprůzvučnosti zvedne o cca 6 dB, tj. na 62 dB. V této hladině je +6 dB velký výkon. Navíc se oblast rezonančního kmitočtu (tj. oblast, kde příčka snadno přenáší, a nikoli tlumí akustickou energii) přesune do nižších, pro lidské ucho méně slyšitelných frekvencí, v tomto případě na 50 dB. Prostě ideální řešení pro zajištění vysokého standardu u novostaveb či u rekonstrukcí. Celá hmotnost konstrukce se oproti „základní“ variantě zvedne o 16 kg/m².

Ještě lepší s Knauf Silentboard
Pokud vás svou porcí decibelů první varianta neuspokojila, je možné použít desky Knauf Silentboard. Desky jsou nejenom těžší – 17 kg/m², ale také přiměřeně ohybově měkké. To jim propůjčuje na českém trhu unikátní akustickou výkonnost. Při jejich kombinaci s deskou Knauf Diamant (opět příčka W 112) dosáhnete váženou laboratorní vzduchovou neprůzvučnost 67 dB, přičemž nárůst hmotnosti celé konstrukce je na pouhých 25 kg/m²!

Ale můžeme jít ještě dále, použijeme-li dvě vrstvy zmiňovaných desek Silentboard (opět pro příčku W112), neprůzvučnost se zvedne na 69 dB a rezonanční kmitočet klesne pod 40 dB. Zde je na místě připomenout, že frekvence pod 100 Hz jsou pro lidské ucho hůře slyšitelné a frekvence pod 20 Hz nejsou slyšitelné vůbec.

Pokud chceme ještě více, nemusíme přidávat desky, stačí použít zdvojených profilů a všechny výše zmíněné hodnoty si můžete povýšit o dalších cca 6 dB.

Knauf WhiteKnauf DiamantKnauf Diamant + Silentboard

Předsazené stěny
Obdobná situace platí i u předsazených stěn. Zde je ovšem veledůležitá hmotnost původní stěny. Čím je hmotnost původní stěny nižší, tím je předsazená stěna účinnější. Použijeme-li pro srovnání zlatou střední cestu, tedy předsazené stěny opláštěné dvěma vrstvami desek Knauf, zlepší se u původní stěny hmotnosti 40 kg/m² neprůzvučnost o cca 23 dB, zatímco u stěny o hmotnosti 200 kg/m² je to „jen“ o cca 16 dB. V obou případech se rezonační kmitočty při použití desek Diamant či Silentboard pohybují pod 50 dB, a tedy v zóně pro lidské ucho hůře slyšitelné.

Knauf akustické řešení stropů
U podhledů musíme pro určení účinku rozlišovat stropy masivní, tedy většinou železobetonové, a dřevěné.

U železobetonových stropů bez podhledu (tl. 140 mm a plošné hmotnosti 320 kg/m²) je vzduchová neprůzvučnost cca 53 dB a kročejová 80 dB. Použitím podhledů sestavených ze dvou desek Diamant či kombinace Diamant a Silentboard lze tyto hodnoty vylepšit na cca 73 a 49 dB.

Doslova nutným řešením je aplikace těchto podhledů pro dosažení akustické pohody u stropů dřevěných. Použitím kombinace desek Knauf Diamant a Knauf Silentboard lze dosáhnout vzduchové neprůzvučnosti 72 dB a kročejové 38 dB. Srovnáte-li tyto hodnoty s hodnotami betonových stropů uvedených výše, zjistíte, že s těmito progresivními podhledy jsou parametry dřevěných stropů prakticky shodné s betonovými. Dobrá zpráva pro rekonstrukce. Zatížení dřevěného stropu se zvedne o zanedbatelných 35 kg/m².

Opláštění stěny deskami Knauf SilentboardOpláštěním stěn a stropů deskami Knauf Silentboard dosáhneme vysokého akustického komfortuOpláštění příčky deskou Knauf Diamant

Standard versus přidaná hodnota
Sádrokarton prostě dospěl, a pokud jde o akustický komfort staveb, dokáže nabídnout jak normově požadované minimum, tak i nadstandard, při kterém o sousedech nikdy neuslyšíte. Ještě pro srovnání dodejme, že běžná sádrokartonová deska zajišťuje základní, normami stanovený komfort. Její hmotnost je asi 8,5 kg/m².

S deskou Knauf Diamant získáváme výrazně vyšší úroveň akustického komfortu. Přídavkem je jí propůjčena značná tvrdost povrchu i jádra, důležitá pro minimalizaci poškození při provozu budovy a pro zavěšení těžkých předmětů. Hmotnost nad 12 kg/m².

Deska Silentboard nabízí ještě o mnoho více. Zde hovoříme o velké akustické izolaci a posunu kritických kmitočtů k hranici slyšitelnosti. Hmotnost desky je 17 kg/m².

Další informace naleznete na www.knauf.cz.

Miroslav Nyč