Články

Jaká je budoucnost stavebnictví?

Chcete vědět, jaká je budoucnost českého či slovenského
stavebnictví? Kde vidí jeho aktéři silné a slabé stránky
odvětví? Jaký je jejich názor na liberalizaci evropského trhu? Na
tyto a další otázky se pokouší odpovědět kvalitativní studie
stavebnictví, které vznikají v rámci projektu
Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední
a východní Evropy
(CEEC Research).

Nabízí jak unikátní analýzy na úrovni jednotlivých zemí, tak i
srovnání mezi zkoumanými zeměmi regionu. Generálním partnerem
projektu je poradenská společnost KPMG Česká
republika, která se dlouhodobě věnuje podpoře studentských aktivit
a úspěšnému zavádění akademických poznatků do praxe.
Studie jsou zpracovány na základě osobních rozhovorů s
představiteli společností podnikajících ve stavebnictví. Analyzuje
pět oblastí stavebnictví (očekávaný vývoj stavebnictví, úroveň
aplikovaných technologií, klíčové informační zdroje, odběratelsko –
dodavatelské vztahy a konečně vliv globalizace
a rozšiřování Evropské unie).
„Cílem výzkumu je poskytnout přehledné analýzy zkoumaných
oblastí, které pomohou firmám v růstu objemu realizovaných
zakázek a prací a umožní jim lépe přizpůsobit své marketingové
strategie podle aktuální situace na trhu. Výsledky jednotlivých
studií rovněž přispívají k růstu transparentnosti stavebnictví v
jednotlivých zemích,“
říká Jiří Vacek, autor projektu, který
je realizován v rámci jeho doktorské disertace při Vysoké škole
ekonomické v Praze.

V rámci projektu byly již provedeny osobní rozhovory s
představiteli společností na Slovensku, v České republice, ale také
na Ukrajině, Maďarsku a Estonsku (celkově proběhlo přes 850
interview). V současné době jsou k dispozici výsledky
výzkumu z ČR, SR a probíhá zpracování výsledků rozhovorů s
představiteli společností z Ukrajiny, Maďarska a Estonska.

Pro rok 2008 je plánována realizace výzkumu v Polsku, Litvě,
Lotyšsku a Estonsku. Dle edičního plánu je v pořadí další publikací
Kvalitativní studie ukrajinského stavebnictví 2007, která bude
publikována v průběhu listopadu 2007. Všechny zpracované studie
jsou poskytovány bezplatně všem zájemcům po vyžádání na adrese
kontakt@CeeConstruction.eu nebo vacekjir@vse.cz. Více se dočtete na
www.kpmg.cz/index.thtml/cz/library/press/2007/.

wd s použitím podkladů KPMG ČR