Články, Informace výrobců, Materiály, Výplně otvorů

Inovovaný systém HPI-CZ pro nadpraží a ostění oken a dveří

Nová řešení ostění významně rozšiřují možnosti zateplení problematického okolí oken a dveří. Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění společnosti HPI-CZ, který nedávno prošel několika inovacemi, zvyšuje požární odolnost nadpraží a ostění fasádních otvorů a nahrazuje tak tradiční požární pásy z minerální vlny.

Kromě toho přináší výborné tepelněizolační vlastnosti a významně zrychluje zateplovací práce. Inovované řešení s jednotným profilem pro ostění i nadpraží nabízí výběr ze tří různých variant řešení co do skladby i ekonomické náročnosti. Z nich dvě splňují i požadavky normy ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb a lze je využít v bytových domech.

Ostění oken, balkónových a vstupních dveří, prosklených stěn a podobných výplňových konstrukcí bývá při zateplování nejslabším místem. Nevhodným řešením detailu napojení zateplení na výplňové konstrukce mohou vznikat tepelné mosty, častým jevem je pak tvorba plísní nebo prasklin v okolí fasádních otvorů. Pro požární výšku do 22,5 m navíc požadavky ČSN 73 0810 stanovují v systémech ETICS s izolantem z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS) nutnost použít požární pásy z minerální vlny. V místě styku minerální vlny a EPS, dvou nestejnorodých materiálů, které se chovají odlišně i z hlediska stavebněfyzikálních vlastností, je však zvýšené riziko vzniku trhlin.

Prefabrikované nadpraží a ostění
Po loňském úspěšném představení systému prefabrikovaného nadpraží a ostění prošlo toto patentované řešení společnosti HPI-CZ dalším vylepšením. Použití shodného profilu pro ostění i nadpraží výrazně zjednodušuje montáž; úpravy okenní lišty mají pozitivní vliv zejména na životnost systému. Nově společnost HPI-CZ v rámci inovovaného systému nabízí tři varianty řešení, založené na volitelné kombinaci obkladových desek. Ty se nově vyrábějí ve dvou variantách: s jádrem z fenolické pěny (RESOL) a s jádrem z šedého pěnového polystyrenu (EPS).

Inovovaný systém HPI-CZ pro nadpraží a ostění oken a dveříInovovaný systém HPI-CZ pro nadpraží a ostění oken a dveříInovovaný systém HPI-CZ pro nadpraží a ostění oken a dveří

Speciální obkladová deska pro nadpraží a ostění je základním prvkem systému. Má integrovaný profil s armovací tkaninou pro vytvoření přesného a čistého detailu fasádní hrany. Při použití v nadpraží plní tento profil funkci lišty s okapnicí, při použití v ostění zastává funkci rohové lišty. Z rubové strany se standardně lepí k podkladu. Lícový povrch této desky je strukturovaný, takže ho stačí jen přetřít fasádní barvou. Je jen na investorovi, zda se spokojí s nátěrem nebo provede vrstvu omítky shodnou s ostatní plochou fasády. Desky se prodávají s tloušťkou 20 mm a v délce 3 m, přičemž šířka je volitelná dle konkrétní realizace. Standardně jsou v nabídce desky šířky 250, 300 a 400 mm. V případě velkých projektů lze rozměry předem upravit na míru konkrétní realizaci.

Deska z fenolické pěny
Speciální tuhá pěna RESOL spojuje vynikající tepelněizolační vlastnosti (λ = 0,021 W/m.K) s mimořádnou difuzní schopností. Kromě toho při výborné pevnosti a mechanické odolnosti splňuje i vysoké požadavky protipožární ochrany. Fenolická pěna je nehořlavá, při přímém vystavení plamenům neskapává, nesublimuje a při požáru neuvolňuje do ovzduší kouř ani jedovaté plyny. Deska o tloušťce 20 mm dokáže nahradit téměř 40 mm standardního pěnového polystyrenu, což je výhoda zejména při dodatečném zateplování v okolí oken, kde bývá problém s místem. HPI-CZ je jedním z průkopníků používání tohoto mimořádného materiálu na našem trhu.

Deska z šedého pěnového polystyrenu (EPS)
Velmi dobrých tepelněizolačních schopností lze dosáhnout také použitím desek s izolačním jádrem z šedého pěnového polystyrenu. Ten vykazuje oproti bílé variantě EPS lepší tepelněizolační vlastnosti. Použití těchto desek zrychlí zateplovací práce, sníží riziko montážních chyb a zajistí estetické napojení konstrukcí.

Inovovaný systém HPI-CZ pro nadpraží a ostění oken a dveříInovovaný systém HPI-CZ pro nadpraží a ostění oken a dveří

Varianty řešení v systému prefabrikovaného ostění
I. Použití desek z fenolické pěny pro nadpraží i ostění fasádních otvorů
Toto řešení maximálně zvyšuje požární odolnost nadpraží a ostění fasádních otvorů v systémech ETICS s izolantem z EPS a mimo to vykazuje mimořádné tepelněizolační vlastnosti. Protipožární varianta systému byla v rámci soutěže Výrobek roku 2013 oceněna zlatou cenou profesní poroty a zároveň hlavní cenou. Vyhovuje normě ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb.

II. Kombinace protipožárního řešení s tepelněizolační variantou z EPS
Pro nadpraží, která bývají v případě požáru nejvíce vystavena plamenům, se použije nehořlavá fenolická deska, ostění jsou provedena s využitím desek z šedého pěnového polystyrenu (EPS). Vyhovuje normě ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb.

III. Tepelněizolační a především estetické řešení
Desky z šedého pěnového polystyrenu se uplatní v nadpraží i v ostění oken nebo dveří. Toto řešení je cenově nejdostupnější a je určeno investorům, kteří hledají dobré tepelněizolační parametry, estetický vzhled, a přitom nevyžadují protipožární vlastnosti. Jde tedy především o rodinné domy.

Inovovaný systém HPI-CZ pro nadpraží a ostění oken a dveříInovovaný systém HPI-CZ pro nadpraží a ostění oken a dveří

Okenní lišta
Systémová okenní lišta s integrovanou lepicí páskou se lepí na rám okna nebo dveří. Do této lišty se po seříznutí na požadovanou délku zasunují obkladové desky z fenolické pěny nebo pěnového polystyrenu. Okenní lišta má tvar písmene U. Oproti původnímu řešení nemá odlamovací lamelu. Pouzdro, do kterého se desky zasunují, je tím pádem pevnější. Navíc skryje i menší nepřesnosti při řezání desek. Pohledová hrana výšky 8 mm je přetíratelná. Hrana okenní lišty se z vnitřní strany ošetří lepicím tmelem MS Polymer, který je součástí systému, což zajistí zpevnění spojení mezi lištou a deskou a zabrání vniknutí vody do U-profilu.

Více o systému prefabrikovaného ostění a nadpraží najdete na www.hpi-cz.eu.

podle podkladů společnosti HPI-CZ