Články, Informace výrobců, Střechy

Hliníková krytina PREFALZ na Lučním domě v Krkonoších

Moderní budova rezidenčního projektu Luční dům je situována na pozemku blízko centra Špindlerova Mlýna. Na tomto přitažlivém a strategickém místě s historií stál od roku 1876 hotel Wiesenhaus (Luční dům) podnikatele Hollmana. Měl podobu honosné, několikapatrové budovy se secesními prvky na fasádě a dřevěnými ornamenty, s úchvatným interiérem, jehož luxus umocňovaly dřevěné kazetové obklady stěn a stropů, vysoká kachlová kamna, překrásné secesní lustry a nábytek dodaný firmou Thonet.

Hotel potom vystřídalo ubytovací zařízení podniku Aero, ale i to už je minulostí. Současná podoba Lučního domu reprezentuje komfortní horské bydlení na naprosto exkluzivním místě, které má svého ducha i neobyčejnou historii. Značná pozornost byla při projektování věnována provedení společných prostor, které evokují hotelový standard a pocit útulnosti, který halám a chodbám bytových domů zpravidla citelně chybí. Celkově novostavba bytového domu nabídne 47 moderních, logicky a účelně řešených bytových jednotek s úchvatnými výhledy do okolní krajiny.

Hliníková krytina PREFALZ na Lučním domě v Krkonoších

Sklony střešních rovin od 10 do 19 °
Objekt nové budovy Lučního domu se nachází ve výšce 770 m n. m., je orientován na jihozápad a vyniká svojí rozlehlostí. Hrubý půdorys má rozměr 53×33 m, nadzemní část budovy má však tvar rozšířeného písmene „U“, jehož tvar kopíruje i střecha. Ta je tvořena třemi na sebe navazujícími celky, na kterých se díky řadě pultových a sedlových vikýřů nachází několik různě skloněných rovin. Hlavní trakt budovy má pultovou střechu se sklonem 19 °, na které z čelní a zadní strany vystupuje celkem šest sedlových vikýřů s velmi mírným sklonem 10 °. Boční střešní roviny jsou po téměř celé šíři okapní hrany tvořeny naopak velkými sedlovými vikýři se stejným sklonem jako hlavní pultová střecha. Na tyto mohutné vikýře navazují na severní i jižní straně další sedlové vikýře (se sklonem 17,5 °), které sice opticky navazují na hlavní trakt, ale výškově jsou již v úrovni bočních traktů, jehož jsou i součástí. Celistvost zbývající části sedlových střech bočních traktů (jižní mají sklon 17,5 ° a severní 17 °) je téměř dokonale a po celé ploše rozbita dalšími osmi sedlovými vikýři s velmi mírným 10° sklonem.

Hliníková krytina PREFALZ na Lučním domě v KrkonošíchHliníková krytina PREFALZ na Lučním domě v KrkonošíchHliníková krytina PREFALZ na Lučním domě v Krkonoších

Výrazné členění střešní plochy je patrné pouze při pohledu z horních pater směrem do vnitřního nádvoří nebo přímo ze střechy. Pohled z uliční úrovně pro výšku stavby neumožňuje spatřit výraznou složitost střešního pláště a běžnému kolemjdoucímu je tak utajena.

Skladba střešního pláště
Konstrukce střešního pláště objektu je provedena jako zateplená dvouplášťová. Nasávací otvory jsou umístěny průběžně podél všech okapních hran, odvod vzduchu pak po celé délce hřebene. Střešní plášť je tvořen nosnou železobetonovou deskou, parozábranou (těžký asfaltový pás s hliníkovou vložkou), systémem vlašských a běžných krokví (80×120 mm) s vyplněním tepelnou izolací, pojistnou difuzní fólií, větranou vzduchovou mezerou 80 mm z kontralatí 40×80 mm, plným bedněním z hoblovaných prken tl. 24 mm a maximální šířky 160 mm, separační vrstvou a finální lehkou krytinou z hliníkového plechu.

Střecha nad částí garáže 1. PP tvořící nádvoří je navržena jako plochá jednoplášťová střecha. Střešní plášť je tvořen nosnou železobetonovou deskou, parozábranou (těžký asfaltový pás s hliníkovou vložkou), tepelnou izolací z polystyrenu tvořící spádové klíny, hydroizolační fólií typu mPVC z obou stran opatřenou separační vrstvou z geotextilie. Stabilizace střešního souvrství proti větrnému vztlaku je zajištěna přitížením kamenivem frakce 16–32 mm. Po obvodu atria na šířku 2 m je místo kameniva navržena armovaná dilatovaná betonová deska kvůli ochraně souvrství před těžkým padajícím sněhem a ledem ze střech.

Hliníková krytina PREFALZ na Lučním domě v KrkonošíchHliníková krytina PREFALZ na Lučním domě v KrkonošíchHliníková krytina PREFALZ na Lučním domě v Krkonoších

Střešní krytina jako základ
Vzhledem k nízkým sklonům, náročným horským podmínkám a sněhovému zatížení byl pro pokládku střešní krytiny vybrán hliníkový svitkový plech Prefalz tl. 0,7 mm společnosti Prefa Aluminiumprodukte v hladkém provedení. Pásy drážkované krytiny rozvinuté šíře 500 mm jsou spojené na dvojitou stojatou drážku a do plného záklopu připevněné pomocí pohyblivých a pevných nerezových příponek (podle požadavků ČSN 73 3610), které zajistí jednak dostatečnou ochranu proti povětrnostním a klimatickým podmínkám Špindlerova Mlýna a také možnost dilatace materiálu při velkých teplotních změnách. Stejné provedení má boční lemování pultových vikýřů i několik předsazených částí fasády, kde je maloplošně realizována provětrávaná fasáda z drážkované krytiny Prefalz. Kromě velké plochy střechy (přes 1500 m²) je zajímavostí na dané realizaci množství rozdílně skloněných a samostatných střešních rovin. Nejvýraznější jsou velké pultové vikýře s plochou střechy vždy přes 20, resp. 30 m². Těch je na Lučním domě celkem 14 s podprůměrným sklonem 10 °. Optickou rafinovanost a složitost doplňují další tři sedlové a jeden kombinovaný vikýř, které vytváří celkem sedm úžlabí (z toho dvě vyhřívaná) a čtyři nároží. V úžlabí byl použit systémový prvek bezpečného úžlabí PREFA v celkové délce 70 bm. Jako sněhové zábrany byly použity jednoduché trubkové sněholamy na všech větších rovinách se sklonem vyšším než 10 °, vyjma ploch směrujících do vnitroblokového nádvoří. Mezi další standardní klempířské detaily patří okenní lemování, skryté kotlíky pro svod dešťové vody, hřebenové odvětrání střechy nebo prostupy pro revizní kotevní body.

Použitý materiál PREFALZ – svitkový plech
Stručný popis:
Barvený hliníkový svitkový plech je díky vynikající falcovací kvalitě a povrchové úpravě předurčen pro individuální a kreativní řešení střech a fasád.
Výhody produktu: Široký výběr PREFA příslušenství (odvodňovací systémy, upevňovací materiál, protisněhové zábrany…); univerzální použití (od obloukových střech po členité střešní nástavby až po klenuté střechy); stálá kvalita; nízká hmotnost (cca 1,89 kg/m²); dlouhá životnost; recyklovatelnost; rezuvzdornost; na přání k dodání i s ochrannou fólií.
Barvy: 16 standardních barev skladem, povrchová úprava hladká nebo stucco, záruka na barevnou stálost a kvalitu je 40 let.
Teplotní odolnost: od –50 do +80 °C.
Čištění: Tlakovou vodou, houbou nebo kartáčem.
Zpracování: Jednoduše a lehce zpracovatelný i při nízkých venkovních teplotách pod 0 stupňů.
Pokládka a připevnění: Na plné bednění (24 mm) se separační vrstvou, připevnění nerezovými příponkami.

podle podkladů společnosti PREFA Aluminiumprodukte