Články

Fasádní systémy zesílené uhlíkovými vlákny

Střecha pro extrémní klimatické podmínky musí splňovat pět
základních vlastností: vysokou odolnost, minimální váhu, naprostou
nepropustnost, snadnou zpracovatelnost a trvanlivost.

Konstrukce střešního pláště v horských podmínkách, výběr
vhodné krytiny a ochrana před sněhem mají svá specifická
pravidla. Stačí jedna sněhová kalamita, prudké jarní tání nebo
silný nárazový vítr a vzniklé škody na majetku si následně
vyžádají neúměrně vysoké finanční náklady na opravy. Nejjistější
ochranou je prevence v podobě kvalitní střešní krytiny
s vhodnými sněhovými zábranami.
Mezi nejodolnější a léty prověřený materiál pro horské
střechy patří falcované plechové pásy. Krytina Lindab
Seamline
(PLX) váží pouhých
5 kg/m2, což je oproti hmotnosti skládaných krytin
zhruba šestina váhy. Speciální druh ocelového žárově pozinkovaného
svitkového plechu s ochrannou barevnou vrstvou nepotřebuje 50
let žádné natírání ani zvláštní údržbu. Falcovaná krytina se
vyznačuje maximální celistvostí, na rozdíl od skládané krytiny, pro
kterou je typické množství spojů, překladů a spár. Díky
kompaktnosti ji lze montovat na sklony od 3,6 º. Problémem není ani
oblouková střecha, kdy jsou pásy zakřiveny.
Přítomnost sněhu nemá přímý negativní vliv na povrch ani jádro
krytiny Lindab Seamline. V samé podstatě se jedná
o lakovaný plech. Lak je tvrzený a sníh ani zmrazky ho
nemohou poškrábat. To se však může přihodit při pohybu na střeše
nebo shazování sněhu kovovými nástroji, proto je při těchto
činnostech namístě zvýšená opatrnost.
Při návrhu souvrství s krytinou Lindab Seamline je třeba
počítat se 100% nepropustností krytiny pro vnější vodu, ale zejména
pro vodní páry, které stoupají s teplým vzduchem souvrstvím
vzhůru ke krytině. Je nežádoucí, aby se tyto páry vysrážely
kdekoliv ve střešní skladbě. Kvalitní utěsněná parozábrana,
dostatečná tloušťka izolace a funkční aktivní větrání je proto
naprostou nutností. Rovněž difuzní fólie plní nezbytnou pojistnou
funkci. Dalším nebezpečím je namrzání povrchu krytiny
v případě, kdy krytinu ohřeje zespodu teplý vzduch
z interiéru. Zde je důležitá opět tloušťka izolace, ale
zejména řešení odtahu par a tepla z prostoru pod
krytinou. Více konkrétních podrobností lze nalézt v montážním
návodu Lindab.
 
 
 
 
Hlavní přednosti krytiny Lindab Seamline
(PLX)
 vysoká architektonická atraktivita –
barevné možnosti (16 odstínů),
značná životnost odpovídající povrchu
a kvalitě materiálu (minimálně 50 let),
velmi příznivé vlastnosti zinkované oceli jako
nosného materiálu,
nabídka strojní výbavy a souvisejícího
servisu,
dodací termíny jsou minimální,
krytina určená do náročných podmínek.
 
Materiálem pro drážkovou (falcovanou) krytinu Lindab Seamline
je plech s označením PLX. Jedná se o speciální druh
ocelového žárově pozinkovaného svitkového plechu jemnozrnné
struktury. Díky této zrnitosti je materiálu výrazně lépe
tvarovatelný než běžný pozink, a to i přesto, že plech má
tloušťku 0,6 mm. Nízká hmotnost a téměř neomezené
možnosti použití na nové stavby, ale i na rekonstruované
objekty – to jsou přednosti střešní krytiny z žárově
pozinkovaného ocelového plechu Lindab Seamline (také známá jako
PLX) s barevnou povrchovou úpravou.
Vrstva polyesterového laku o síle 50 µm zabezpečuje
vedle pozinkování další ochranu ocelového jádra a umožňuje
materiálu dosáhnout životnosti až padesát let. Na plechu je navíc
od výroby aplikována ochranná fólie, která napomáhá vyloučit drobná
poškození povrchu plechu v průběhu montáže. Po dokončení
střechy se tato fólie sejme. Princip falcované – drážkové krytiny
spočívá v pásech plechu s otevřenou stojatou drážkou –
falcem, kladených od okapové hrany k hřebeni střechy. Pásy se
bočně spojují uzavřením zmíněné dvojité stojaté drážky.
V případě menších ploch je možné stavět a uzavírat
stojaté drážky ručně. Pro velké plochy je lépe použít strojní
vybavení, které dílo výrazně zkvalitní a urychlí proces
montáže.
Společnost Lindab jako jedna z mála na českém trhu
zapůjčuje ke svému materiálu soubor strojů na falcování. První krok
přípravy falců zajišťuje profilovací stroj – stavěčka. Po osazení
na střechu nastává čas pro použití falcovacího stroje, který díky
řadě tvarovacích koleček plynule uzavírá falc do konečné
podoby.
 
 
Štěpán Lášek, produktový manažer Seamline
a Coverline,Lindab, s. r. o.