Články, Fasádní pláště, Technologie

Fasáda ArGeTon na budově Centra sportu a zábavy Vikýřovice

Systém ArGeTon se v České republice uplatnil již na několika desítkách staveb. Jednou z realizací je opláštění objektu Centra sportu a zábavy v obci Vikýřovice, který byl navržen jako přístavba ke stávající budově základní školy. Nový objekt slouží pro potřeby sportovního vyžití školní mládeže v rámci školní výuky i pro sportovní a zábavové volnočasové aktivity veřejnosti s možností dalšího využití pro veřejné obecní a společenské akce, zájmové kroužky a výukové programy.

Základ systému tvoří nosná hliníková konstrukce EuroFOX, jež se hmoždinkami a nerezovými šrouby v přesných roztečích podle statického výpočtu ukotvuje do zdiva s odsazením od podkladu 80–330 mm. Typ hmoždinek je určován zkouškami na vytržení z podkladu. Fasádní systém ArGeTon lze kotvit pouze mechanicky, uchycení není na fasádě viditelné. Systém umožňuje velkou variabilitu fasádních plášťů včetně křivkových tvarů.

Tepelná izolace v podobě hydrofobizovaných desek z minerálních vláken (optimálně ORSIL N, ROCKWOOL AIRROCK v několika variantách) se přichycuje k podkladu, tedy k vyzdívce nebo železobetonové monolitické konstrukci. Obkladové cihelné desky ArGeTon, jež jsou finální částí systému, mohou být od nosné konstrukce odděleny vzduchovou mezerou o šířce 50–325 mm. Tato mezera zajišťuje odvod vlhkosti difundující z obvodové konstrukce a v letním období napomáhá k snížení povrchové teploty vnějšího pláště.

Obr. 1Obr. 2

Obr. 3Obr. 4

Podélně děrované terakotové fasádní desky ArGeTon jsou dostupné v rozměrových řadách o výšce 150–300 mm a délce 400–600 mm a v celkem třinácti barevných odstínech.

Velkoformátové cihelné desky (nasákavost 4,25 %, průměrná hodnota únosnosti 5,8 kN, minimální jednotlivá hodnota únosnosti 5,2 kN, odolnost proti mrazu minimálně 50 zmrazovacích cyklů podle DIN 52252 bez porušení) jsou probarveny v celém střepu a vypáleny počítačově řízenou technologií při teplotě 1080 °C. Barevnost výrobku je dána standardní vzorkovnicí výrobce, na přání zákazníka je však možné ¬ vyrobit i speciální barevné odstíny. ArGeTon vyniká stálobarevností, vysokou mrazuvzdorností, odolností proti povětrnostním vlivům, vysokou rozměrovou přesností a nosností.

Obr. 4Obr. 6

Architektonický výraz navrženého objektu sleduje jasně definované hmoty s výrazným členěním pomocí přiznaných vnějších železobetonových nosných rámů obdélníkového průřezu navzájem propojených zavětrováním pomocí táhel z ušlechtilé oceli. Vnější stěnový plášť objektu je obložen zavěšenými cihelnými deskami na ocelovém roštu s vloženou tepelnou izolací.

Obr. 7

Obr. 8

Fasádu ArGeTon realizovala na přelomu let 2009 a 2010 společnost STARNIT, s. r. o. Autory návrhu přístavby jsou Radomír Grill a Ondřej Svoboda. Stavebníkem a investorem byla obec Vikýřovice.

podle podkladů firem Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., a STARNIT plus, s. r. o.
foto archiv společnosti STARNIT plus