Články, Zajímavá stavba

Dům v úžině – stavba, která šetří místem i energií

Dům, jehož pozemek měří v nejužším místě čtyři metry a jehož vysoké stěny kopírují krajinu a reflektují skály Prokopského údolí. Dům, v jehož srdci jste vytrženi z kontextu okolního světa. To je Dům v úžině! Jeho vnitřní prostor si pohrává s momenty překvapení, světlo se sem dostává přes velké prosklené plochy.

Úzký pás země sevřený pohořím, úzký pás moře mezi dvěma břehy. Pohybujete se v horách, skály se zdvihají, cesta v proláklině mezi kopci. Nedá se jít jiným směrem, nevíte, co vás čeká. Skály se rozestupují, zarůstají do země, otevírá se krajina. Prošli jsme úžinou! Do jiného světa.

Difuzně otevřená dřevostavba je vestavěná do úžiny betonových stěn

Efektivní a udržitelná stavba? Stavba v souladu s přírodou? O čem tyto věty vypovídají? Dům v úžině využil „nezastavitelného“ pozemku, přírodních zdrojů, přírodních zákonů. Touží ukázat směr přístupu ke krajině, k místu a k životu.

Vnitřní dvorek se stromem dům prosvětlujePrůchod v sousedství pohledové betonové stěnyStěny z pohledového betonu jsou i součástí interiéru

Řezy

Řezy

Půdorys 1. NP

Podstatné bylo udržet měřítko
Dům vychází z tradiční řadové zástavby a zaplňuje celou šíři proluky. Propojení ulice se zahradou je přes průjezd, zde spíše průchod. Vnější výraz domu dávají obvodové stěny, které zrcadlí lámané tvary parcely a promítají je do třetího rozměru. 

Ale pojďme udělat pár kroků zpět. K výběru pozemku: zbytková parcela v Praze. Stavební úřad ji označuje za nezastavitelnou. Stísněnost, členitost. Jižním směrem se otevírá do vnitrobloku zahrad a ke kostelu svatého Vavřince. 

Dům v úžině

Místo: Praha-Jinonice

Investor: Michal Procházka

Architekt: ATELIER SAEM – Michal Procházka, Lukáš Bezecný, Pavel Cihelka, Jiří Deyl

Design skla: Anna Chmelová

Konstrukční systém: NOVATOP

Okna: JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Ocenění: GRAND PRIX ARCHITEKTŮ, Národní cena za architekturu 2015 – čestné uznání v kategorii rodinný dům; BEFFA 14 – Building Efficiency Awards 2014 – 1. místo v kategorii rodinné domy, 2. místo v kategorii dřevostavby; Dřevěná stavba roku 2014 – vítěz hodnocení odborné poroty v kategorii realizované moderní domy.

Dřevostavba mezi betonovými stěnami
Difuzně otevřená dřevostavba z pohledových masivních panelů je vestavěná do úžiny betonových stěn, kopírujících pozemek. Stěny, kromě architektonického výrazu a přenášení tvaru pozemku do 3D, vytvářejí opěrky terénních rozdílů a chrání stavbu před západními větry i před ruchem ze sousedního pozemku školy. Otevřená dispozice umožňuje provětrávání stavby ve vazbě na roční období a orientaci. 

Dům využívá materiálů lokálních, obnovitelných, s minimální produkcí CO2 v průběhu životního cyklu – nosné panely a dřevěná okna české výroby, dřevovláknitá izolace, fasáda z „palubových“ prken evropského původu. 

Tvary a členitost, vnitřní dvůr, stísněný průchod. Konstrukce doplňují velké skleněné plochy, i takové, které málokdy zachytí slunce. Odlesky slunce přesto dopadají do míst, kde je nečekáte. 

Venkovní prostory chrání před povětrností a horkými dny masivní stěny. Jako součást interiéru tvoří plíce domu. Ve dvoře roste a vláhu udržuje druhohorní Ginkgo Biloba. Reguluje vnitřní teplotu bez nutnosti instalace náročných a nákladných zařízení! Otevřená dispozice, umožňuje provětrávání stavby ve vazbě na roční období a orientaci. Dům je propojen s přírodou, má zelenou střechu. Rostliny využívá k zajišťování klimatu, regulaci teploty a vlhkosti, akumulaci a filtraci srážkových vod. Ty jsou pak z retenční nádrže vraceny zpět k využití. Váží si vodních zdrojů a zadržuje vodu v krajině. 

Propojení dětských pokojůDvorek s průhledem do kuchyně

Velké skleněné plochy jsou i tam, kde byste je nečekali

Okna pro tuto stavbu utváří velké skleněné plochy. Úzký a „dlouhý“ dům vyžadoval, aby byla situována i do středu dispozice. „K tomu nám posloužil vnitřní dvůr i průchod. Světlo a slunce tak proniká hlouběji do míst, kde je nečekáme, tedy až do místností se severní orientací. S ohledem na design jsme volili dřevěná okna BLOCK od společnosti Jánošík okna – dveře. Rám křídla lícuje s osazovacím rámem, profily mají radiusy 1,5 mm a skryté kování. Výstupy na terasu jsme vyřešili posuvnými HS portály. Díky elegantnímu vzhledu oken a kosým úhlům stěn a stropů od počátku pracujeme s přiznanými rámy,“ říká Michal Procházka.

Odolnost a barevnost oken určily tvrdé dřeviny (bílá lazura na tvrdém dřevu má výraznější kresbu a svým odstínem se blíží k barvě dlažby).  S ohledem na velikost skel autoři projektu kladli důraz na bezpečnost – použitá trojskla jsou z vnější i vnitřní strany s bezpečnostní fólií Connex. Důležitým bodem návrhu bylo zajištění kluzného kotvení oken tak, aby se případné pohyby dřevostavby nepřenášely do skel. Stínění jižních oken v přízemí zajišťuje přesah hmoty domu, v patře pak roleta Screen.

Větrání a vytápění
Není tu žádná rekuperace – mohlo by se říci, že je to zcela proti zásadám nízkoenergetického domu. Autoři projektu se však domnívají, že je toto řešení v souladu s otevřeným a zdravým bydlením. Stavba je přesto mimořádně úsporná, dosahuje energetické náročnosti budovy kategorie A, nejedná se však o nízkoenergetický standard. Neměli jsme větší ambice, nechtěli jsme dům „nakazit“ a čistý vzduch přiváděný do domu „špinit“ v potrubí. Domníváme se, že „výpočtové“ energetické úspory jsou často v rozporu s „ideálním životním prostředím“ a Dům v úžině je toho příkladem. 

A čím se tedy dům vytápí a větrá? Odtahy vzduchu zajišťují hybridní ventilátory poháněné větrem, přívody větrací štěrbiny ve vazbě na fasády a roční období. Teplo pak tepelné čerpadlo země – voda. Záložním zdrojem a pro vytvoření nálady poslouží krb na dřevo.

Michal Procházka
foto Filip Šlapal