Články, Zajímavá stavba

Do měšťanských domů v Rokycanech se vrací život

Měšťanské domy v Rokycanech poukazují na dlouhou a bohatou historii tohoto západočeského města. Jsou soustředěny v ulicích kolem Masarykova náměstí a při toulkách historickým centrem vás příjemně překvapí jejich perfektně opravená průčelí. Řadu z nich se přitom povedlo přestavět tak, aby skýtaly veškerý komfort k podnikání či bydlení.

Rokycany plnily ve středověku roli důležitého dopravního uzlu na obchodní a diplomatické cestě mezi Prahou a Řeznem. I to je jedním z důvodů jejich urbanistického rozvoje. Mezi nejcennější dochované měšťanské stavby se řadí Dumetovský dům s barokním pískovcovým portálem nebo rokycanské Masné krámy ve Smetanově ulici, které jsou v pramenech zmiňovány na počátku 15. století. 

Smetanova ulice patří bezesporu k architektonicky nejzajímavějším částem rokycanské památkové zóny. Za dohledu městské památkové péče v ní byly nedávno zrekonstruovány dva měšťanské domy, pocházející z konce 18. století, kdy město zachvátil velký požár. Rekonstrukce obou historických objektů se opakovaně ujala firma A.D.S Rokycany, která město a jeho architektonické skvosty důvěrně zná a záleží jí na jeho šetrné obnově. Reprezentativní prostory jednoho z těchto měšťanských domů si firma navíc vybrala jako sídlo svého projekčního studia. „Naší snahou bylo zachovat původní ráz objektů, na druhou stranu dosáhnout maximálního komfortu. Ponechali jsme spodní podlaží s klenutými stropy a obnovili historická průčelí. Horní patra, určená k výstavbě bytových jednotek, jsme však vystavěli kompletně nově, včetně obvodových konstrukcí a krovů. Směrem do zadního traktu jsme se nebáli ani moderní přístavby,“ vysvětluje za firmu jednatel Ing. Jiří Škop. Obdobným způsobem přistoupila firma i k rekonstrukci měšťanského domu v nedaleké Komenského ulici. 

U jednotlivých objektů bylo nutné kopírovat původní zastřešení, včetně volby historické krytiny. Výška hřebene byla dostatečná, tak že nebránila vestavbě moderních půdních mezonetů. Ve spolupráci s památkáři na střechu přišla keramická, pálená taška typu falcovka s markantním profilem a dvojitou vlnou. „Na základě předchozích dobrých zkušeností jsme vybrali model Granát 13 z portfolia značky BMI Bramac. Jedná se o krytinu s velmi kvalitním, tvrdým a rovnoměrně probarveným keramickým střepem,“ říká Jiří Škop. Kvalita keramického střepu ovlivňuje odolnost a trvanlivost krytiny, která je mnohdy vystavována extrémním klimatickým jevům. Na historické objekty památkáři zpravidla doporučují keramické tašky v režné povrchové úpravě, která stárnutím získává nezaměnitelnou patinu. 

Rekonstrukce měšťanských domů v Rokycanech dokazuje, že se při obnově památkově chráněných objektů dají dělat kompromisy a kombinovat staré a nové prvky. Vznikly v nich atraktivní prostory, které splňují moderní požadavky na obytný a tepelný komfort a které do vylidněných historických center vrací běžný život.