Články

DITON vyrábí dlažbu, která dovede čistit své okolí i samu sebe

Společnost DITON přišla v segmentu výroby venkovní dlažby s převratnou novinkou – dlažbou, jež čistí nejen samu sebe, ale hlavně své okolí! DITON, s. r. o., se tímto produktem snaží přispívat k čistšímu vzduchu nejen v problematických regionech. Aktivní ošetření dlažby se nazývá EKOAKTIV.
Úprava EKOAKTIV používá principu fotokatalýzy, kdy se působením světla vytvoří aktivní povrchová vrstva, která odpuzuje a rozkládá částice nečistot. Je to možné díky speciální přísadě založené na bázi oxidu titaničitého (TiO2). Oxid titaničitý má výjimečnou vlastnost absorbovat energii a vyznačuje se obzvláště vysokou fotokatalytickou aktivitou.
Ošetření pigmentem není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě (10 % výšky výrobku). Pigment se dávkuje přímo do míchacího zařízení, ve kterém se nášlapný beton připravuje, a tím je přítomen přímo v betonu. Tedy není možné jej jakkoliv z dlažby „ošoupat“!
 
Samočisticí efekt
Upravený betonový výrobek naruší částice nečistot jako např. saze, výfukové plyny, mech, řasy pomocí slunečního záření. První déšť pak nečistoty jednoduše smyje.
Předpoklady pro samočištění fotokatalýzou:
• působení UV záření (slunce nebo umělé světlo),
• fotoaktivní TiO2 ve vrchní vrstvě,
• přítomnost vody (déšť nebo sprcha),
• přítomnost O2 (oxidační prostředek).
 
Pro tento efekt stačí normální denní světlo, přímé sluneční záření není bezpodmínečně nutné. Použitý oxid titaničitý je zdravotně nezávadný a s povrchovou plochou je pevně svázán. Produkty vznikající při fotokatalýze během rozkladu jsou neškodné a lehce vodou rozpustitelné. Jsou odstraněny dešťovou vodou stejně jako jiné usazeniny.
 
 
Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření. Působí na principu fotolýzy, přirozeného rozkladu některých látek působením světla, urychleného přítomností fotokatalyzátoru.
V našem případě je katalyzátorem oxid titaničitý, který je součástí betonové dlažby. Působením světla se začnou vypařovat z betonu páry, které díky katalyzátoru intenzivněji rozkládají okolní anorganické a organické látky. Dlažba tak vyčistí své okolí i od nebezpečných látek, jako jsou oxidy dusíku a síry, pesticidy a také bakterie, viry a houby. Konečným produktem jsou stabilní sloučeniny, které se snadno smyjí prvním deštěm.
Princip fotokatalýzy má spolecnost DITON certifikován a testován společností D-TOX se sídlem v Hannoveru.
 

Samočisticí dlažby jsou vhodné do veřejných prostor, kde bude díky velké užitné ploše využita technologie EKOAKTIV v maximální míře. Využití je ovšem možné u jakkoliv velikých ploch. Je ovšem nutné zajistit k ploše s ošetřenou dlažbou přístup slunečních paprsků, resp. denního světla.

Technologie EKOAKTIV je na dlažbu impregnována, záleží tedy na zákazníkovi, jakou dlažbu zvolí. Výrobní technologie dokáží impregnovat touto aktivní ochranou jakoukoliv dlažbu vyráběnou firmou DITON.
Aplikace technologie EKOAKTIV je zpoplatněna částkou 100 Kč/m² (bez DPH). Tedy cena dlažby za metr čtvereční + 100 Kč za impregnaci EKOAKTIV.
 
DITON PARKETA colormix RUDENDITON STONE barva LAVICODITON PAVÉ colormix MARMO
 
Pro více informací o technologii EKOAKTIV kontaktujte technologa Radima Vlčka, tel.: 736 625 683, e-mail: vlcek@diton.cz.