Články

Bytová výstavba, stavební povolení a zakázky ve 2. čtvrtletí 2009

Ve 2. čtvrtletí 2009 bylo zahájeno o 21,2 % méně bytů než ve
stejném období roku 2008. Dokončeno bylo o 5,6 % bytů
více než ve 2. čtvrtletí 2008. Stavební úřady vydaly
o 9,7 % stavebních povolení méně než ve stejném období
roku 2008 a jejich orientační hodnota meziročně klesla
o 6,0 %. Celková hodnota nově uzavřených stavebních
zakázek v tuzemsku meziročně klesla o 19,7 %.

Ve 2. čtvrtletí 2009 bylo zahájeno o 21,2 %
méně bytů než ve stejném období roku 2008. Dokončeno bylo
o 5,6 % bytů více než ve 2. čtvrtletí
2008. Stavební úřady vydaly o 9,7 % stavebních
povolení méně než ve stejném období roku 2008 a jejich
orientační hodnota meziročně klesla o 6,0 %. Celková
hodnota nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku
meziročně klesla o 19,7 %.
 
Bytová výstavba
Ve 2. čtvrtletí 2009 byla zahájena výstavba 9736 bytů,
což ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 znamená pokles
o 21,2 %. Nejvíce bylo zahájeno bytů v rodinných
domech (5 055), jejich počet však meziročně klesl
o 20,0 %. Počet zahájených bytů v bytových domech se
snížil o 27,1 %. Největší vzestup oproti stejnému období
loňského roku byl zaznamenán u přístaveb, nástaveb
a vestaveb k bytovým domům, a to o 30,1 %.
Meziročně vzrostl také počet zahájených bytů ve stavebně upravených
nebytových prostorách (+4,2 %).
Průměrná podlahová plocha jednoho zahájeného bytu v nové
bytové výstavbě byla 127,7 m2 s orientační hodnotou
21,6 tis. Kč za 1 m2.
Dokončena byla výstavba 7770 bytů, což představuje meziroční
přírůstek 5,6 %. Nejvíce bylo dokončeno bytů v rodinných
domech (3603), což v meziročním srovnání znamená pokles
o 7,0 % a v domech bytových (2986), což
představuje meziroční nárůst o 39,9 %. Ve srovnání
s 2. čtvrtletím roku 2008 vzrostl také počet dokončených
bytů v domech s pečovatelskou službou
a domovech-penzionech a ve stavebně upravených nebytových
prostorách.
Ve 2. čtvrtletí 2009 byla dokončena modernizace 4319
bytů, což je o 14,7 % méně než ve stejném období loňského
roku.
 
Stavební povolení
Ve 2. čtvrtletí 2009 se počet vydaných stavebních
povolení meziročně snížil o 9,7 %, stavební úřady jich vydaly
29 638. Na nové stavby bylo vydáno 16 185 stavebních povolení
(–13,9 %) a pro změny dokončených staveb 13 453 stavebních
povolení (–4,1 %). Počet stavebních povolení klesl ve všech
kategoriích výstavby, oproti úrovni roku 2008 rostly pouze stavební
povolení pro ostatní stavby. Největší pokles byl zaznamenán
u staveb na ochranu životního prostředí a u nových
bytových budov.
Orientační hodnota staveb povolených ve 2. čtvrtletí 2009
činila 100,4 mld. Kč a v porovnání se stejným
obdobím roku 2008 klesla o 6,0 %. Orientační hodnota
povolených staveb klesla téměř ve všech kategoriích výstavby,
a to u bytových budov o 13,9 %, u staveb
ostatních o 6,7 % a u nebytových budov
o 5,5 %, rostla u staveb na ochranu životního prostředí
o 26,3 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán pokles
orientační hodnoty stavebních povolení o 22,6 % na 61,5
mld. Kč. Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby
v hodnotě 38,9 mld. Kč (nárůst o 41,9 %), tento růst
zejména ovlivnily budovy nebytové (+67,9 %) a ostatní stavby
(+61,7 %).
Stavební úřady povolily výstavbu budov s podlahovou
plochou 1735,1 tis. m2, což v meziročním
srovnání znamená pokles o 32,2 %. Podlahová plocha
povolených bytových budov klesla o 21,2 %, nebytových budov
klesla o 46,1 %.
 
Stavební zakázky
Ve 2. čtvrtletí 2009 uzavřely sledované stavební podniky
v tuzemsku 8983 nových stavebních zakázek, což představuje
meziroční pokles o 1,1 %. Celková hodnota těchto zakázek
meziročně klesla o 19,7 % a činila 49,6 mld. Kč, na
pozemním stavitelství 17,8 mld. Kč (–42,6 %) a na
inženýrském stavitelství 31,8 mld. Kč (+3,3 %). Průměrná
hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 2. čtvrtletí 2009
činila 5,5 mil. Kč a byla meziročně o 18,8 %
nižší.

Ke konci 2. čtvrtletí 2009 měly stavební podniky s 50
a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,6 tisíc zakázek.
Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních
prací v celkové hodnotě 195,3 mld. Kč. Z celkového
objemu připadlo na práce v tuzemsku 184,1 mld. Kč, což při
meziročním srovnání představuje pokles o 9,9 %.
Z celkového stavu tuzemských zakázek ke konci
2. čtvrtletí 2009 připadalo na veřejné zakázky 140,7
mld. Kč a na soukromé 43,4 mld. Kč. Relace mezi
soukromými a veřejnými zakázkami je ovlivněna tím, že ve
statistickém zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební
podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek.