Články

Baumit Nivello Quattro – samonivelizační stěrka pro hladké podlahy

Stavebnictví se neustále precizuje. Mírou už dávno nejsou centimetry, ale milimetry. O kvalitě stavby rozhodují konstrukční detaily, výrobci na trh dodávají přesné tvarovky a stavební prvky se k sobě nezdí, ale navzájem se lepí. Podobný vývoj zasáhl snad všechny oborové činnosti ve stavebním odvětví: malíře, štukatéry, obkladače nebo podlaháře. Posledně jmenovaným je určen produkt Baumit Nivello Quattro, samonivelizační podlahová stěrka na bázi síranu vápenatého.
Rovinnost podkladu před pokládkou finálních podlahových vrstev, jako jsou dlažby, PVC, plovoucí podlahy nebo parkety, předepisuje norma a v zásadě by neměla překročit odchylku 2 mm na 2 m. Vyšší odchylky mají vliv na životnost krytiny a řada dodavatelů moderních podlahovin se proto o normu opírá při poskytování svých záruk. Novým trendem v konstrukcích podlah se logicky staly samonivelizační stěrky na bázi síranu vápenatého, které se narozdíl od běžných potěrů aplikují v tekuté směsi. Vylitím hmoty se v místnosti sama utváří rovná hladina a eliminují se zásahy řemeslníků, respektive nepřesnosti v důsledku následných stavebních úprav. Po vytvrdnutí je povrch dokonale hladký a rovný. Důležitým údajem pro docílení úspěšného výsledku je doba zpracovatelnosti stěrky, tzn. doba, kdy si stěrka uchovává své rozlivné a samonivelizační vlastnosti. Po překročení této doby stěrka výše uvedené vlastnosti ztrácí a nelze ji aplikovat.
 
Hladká podlaha bez videlných pórů
Technologové společnosti Baumit, která se řadí k předním českým dodavatelům suchých maltových a omítkových směsí, vyvinuli samonivelizační podlahovou stěrku Nivello Quattro. Narozdíl od svých předchůdců neobsahuje cement, díky čemuž je méně náročná na zpracování a následné ošetření – nedochází u ní ke smršťování a po dobu zrání je u ní minimální riziko vzniku nežádoucích trhlin. Speciální přísady a pojiva kromě toho zaručují rychlý průběh tuhnutí a tvrdnutí a naprosto hladký povrch bez viditelných pórů. Za ideálních podmínek je vrstva pochozí už po 2–3 hodinách a již po 24 hodinách je možné začít s pokládkou dalších vrstev podlahy (platí při tloušťce vrstvy 3 mm, teplotě 20 °C a relativní vzdušné vlhkosti ≤ 70 %). Optimální je u ní rovněž rozsah použití v tloušťce vrstvy od 1 až do 20 mm, který pokrývá všechny nejběžnější požadavky zákazníků. Stěrku lze použít na vyrovnání všech standardních podkladů – betonů, cementových, sádrových i asfaltových potěrů, starých dlažeb apod., a to ve všech obytných prostorách včetně kuchyní a koupelen.
 
Odolnost vůči teplotnímu namáhání
Vyrovnání podlahy samonivelizační stěrkou Baumit Nivello Quattro ocení zejména investoři, kteří zvažují podlahové vytápění. Díky svým mechanickým a fyzikálním vlastnostem má stěrka dvě hlavní výhody. Jednak díky absenci cementové báze a vysokému obsahu sádry vede velmi dobře teplo, jednak je velmi odolná vůči vnitřnímu napětí. Při vytápění má podloží tendenci roztahovat se a degradovat vrchní, chladnější vrstvu. Ta může začít praskat. Samonivelizační stěrka Baumit Nivello Quattro snáší díky své pružnosti teplotní změny velmi dobře.
 
Aplikace stěrky
Základním předpokladem úspěšného zpracování samonivelizační stěrky Baumit Nivello Quattro je vhodné posouzení podkladu. Každý podklad je svým způsobem specifický, a proto ho výrobce stěrky doporučuje vždy individuálně posoudit. Očištěný podklad je nutné před nanesením stěrky adekvátně ošetřit tak, aby se zlepšily její rozlivové vlastnosti a přídržnost. Na silně nasákavé podklady doporučuje výrobce aplikovat penetrační nátěr Baumit Grund na bázi akrylátové disperze, na slabě nasákavé či nenasákavé podklady nátěr Baumit Super Grund plněný křemičitým pískem.
Samotné zpracování lze provést strojně i ručně. Pro strojní zpracování doporučuje výrobce Baumit např. strojní zařízení Duomix 2000, popř. PFT G4. U ručního zpracování je předepsané množství vody cca 6 l/25kg pytel. Směs se míchá pomaluběžným mísidlem s použitím vhodné míchací metly – klecové. Čerstvě namíchaná hmota se lije na ošetřený podklad, v případě tl. stěrky nad 3 mm doporučuje výrobce vždy osazení okrajových dilatací (okrajová dilatační páska Baumit). Následně se stěrka odvzdušní pomocí vhodného ježatého válečku dvakrát ve dvou směrech. Vylitou plochu je nutné odpovídajícím způsobem chránit před průvanem, přímým slunečním zářením nebo účinky zvýšeného tepelného namáhání (např. podlahovým topením).
podle podkladů firmy Baumit
 
Materiál pro penetraci mírně nasákavého podkladu Baumit Super GrundZaměření nivelety podlahové vrstvyLití stěrkyOdvzdušnění stěrkyČestvě vylitá stěrková podlaha