Zděné konstrukce

Informace výrobců Zděné konstrukce

Restaurace s bowling barem ve Ždírci nad Doubravou je z pórobetonu H+H

Na okraji Ždírce nad Doubravou směrem na Krucemburk vyrostla na jaře roku 2010 novostavba bowlingového baru s restaurací. Nejedná se o tradiční pravoúhlý objekt, ale o stavbu, jejíž čelní a boční stěnu spojuje půloblouk. Pro bezproblémovou realizaci bylo tedy nutné najít stavební materiál, který umožní rychlou výstavbu a snadno se opracovává. Snadná opracovatelnost a poměr ceny […]

HELUZ navýšil trojnásobně výrobu cihelných bloků FAMILY
Informace výrobců Zděné konstrukce

HELUZ navýšil trojnásobně výrobu cihelných bloků FAMILY

Pro velký zájem o broušené cihelné bloky HELUZ FAMILY, určené k výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů, ztrojnásobila společnost HELUZ cihlářský průmysl ve druhém pololetí loňského roku jejich výrobu. V roce 2011 očekává HELUZ další nárůst poptávky a již tomu přizpůsobuje výrobní kapacity. Velký zájem o cihelné bloky HELUZ FAMILY potvrdili i návštěvníci […]

Nosná sláma a CO2 neutrální dům
Materiály Zděné konstrukce

Nosná sláma a CO2 neutrální dům

Tom a Jerry, dvě družice vypuštěné na zemský orbit americkou společností NASA a německou kosmickou agenturou Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt, poskytly poprvé v historii vědcům důkazy o tom, že se ledy Antarktidy podstatně zmenšují [6]. V březnu 2006 vědci z Coloradské univerzity v Boulderu publikovali výsledky analýzy založené na měření družic, které potvrdily, že momentální […]

Zajištění zděných staveb proti vlivům technické seizmicity
Poruchy Zděné konstrukce

Zajištění zděných staveb proti vlivům technické seizmicity

Technickou seizmicitou rozumíme seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo indukovanou seizmicitou. Typů technické seizmicity existuje celá řada – strojní zařízení, dopravní prostředky, trhací práce, na poddolovaném území pak důlní otřesy atd. Pokud jde o četnost vlivů technické seizmicity, není tato v žádném případě zanedbatelná. Například pokud jde o důlní otřesy na území ostravsko-karvinského […]