Časopis Materiály pro stavbu

Materiály pro stavbu 2/2014

Dne 14. 3. 2014 vyšlo druhé číslo jubilejního XX. ročníku časopisu Materiály pro stavbu. Pokud nejste předplatiteli, získáte časopis prostřednictví SEND Předplatné, s. r. o., Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9, tel.: 225 985 225 nebo 777 333 370, e-mail: bm@send.cz. Ve Slovenské republice zajišťuje předplatné Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a. s., P.O. Box 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: +421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk. Pokud dáváte přednost elektronické verzi časopisu, najdete ji na www.ecasopis.businessmedia.cz.
Materiály pro stavbu 2/2014Obsah
 
Úvodem
Dřevostavby ve Volyni už po osmnácté
ANTONÍN GOTTWALD   3
 
Ekonomika
Vývoj cenových indexů stavebních a montážních prací pro rok 2014 – I. pololetí
PAVEL FIKAR   12
 
Servis ekonomických informací   14
 
Výrobky, hmoty, materiály
Tmavé odstíny na zateplovaných fasádách
Koeficient TSR – nové měřítko, nová filozofie a nové možnosti
PETR LORENC   16
 
Plasty ve stavebnictví 2 – Polyvinylchlorid (PVC)
FRANTIŠEK VÖRÖS   20
 
Stavební plasty na veletrhu K 2013
ALEXANDR ABUŠINOV   23
 
Sorpční vlhkost stavebních materiálů
JAROSLAV ŘEHÁNEK   26
 
Technologie
Využití mikrovlnného záření ve stavebnictví 1 – Vysoušení konstrukcí
JINDŘICH SOBOTKA, ZDENĚK JIROUŠEK, MILOSLAV NOVOTNÝ, KAREL ŠUHAJDA   28
 
Navrhování a stavba domů v úrovni nákladového optima
Princip výstavby domů s ohledem na návratnosti investic
PETR VELEBA   32
 
Projektování s využitím BIM – Building Information Modeling
MATÚŠ FICKO   36
 
Škody a poruchy
Úžlabí na horách 1 – Zlom šikmo řezaných tašek podél úžlabí, stadium hledání řešení
MILAN HOLEC   40
 
Problémy montáže vstupních a balkónových dveří – alarmující zjištění z praxe
LUDĚK KOVÁŘ   43
 
Stavební technika
Monitorovací systém proti přetížení lehkých střešních konstrukcí klimatickým zatížením
FRANTIŠEK GIRGLE, PETR ŠTĚPÁNEK, PETR DANĚK, JANA RŮŽIČKOVÁ, LIBOR ŠVAŘÍČEK   46
 
Normy
Předpisy pro zdvojování ETICS – zajištění požární bezpečnosti
MILAN MACHATKA   52
 
Čtvrtá Změna ČSN EN 206-1
MICHAL ŠTEVULA   53
 
 
Aktuality
Průmysl a obchod
Odborné časopisy Stavitel a Technik změnily vydavatele   2
Asociace českých výrobců otvorových výplní se distancuje od projektu Okna.eu   4
Firma AGC byla oceněna certifikátem Cradle to Cradle Certified Silver za svou škálu vrstvených skel   4
Výrobky Sheetrock jsou kompletně zařazeny do prodejního portfolia firmy Knauf   4
Veletrhy a výstavy
Střechy Praha 2014 – suma   6
Coneco a Racioenergia 2014   6
Konference a semináře
Jarní semináře Beton University   7
Technologie betonu   7
Teória a konštrukcie pozemných stavieb   7
Mosty 2014   7
Ocelové konstrukce 2014   7
Projekty
Čtyři nízkoenergetické bytové domy KOTI Green Motol   8
Nová budova záchranné služby v Brně-Černovicích   8
Meteor Centre Office Park – budova C   9
Rezidence Nad Podolskou vodárnou   9
Knihy
Vybrané předpisy stavebního práva   10
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy   10
Hydroizolace plochých střech – Moderní dřevostavba   10
Poruchy střešních plášťů   10
 
Výrobci informují
Novinky
Produktové novinky Roto pro rok 2014   54
Výrobky Cemix pro aplikace stavebních hmot v zimním období   56
Zkušenosti z praxe
Vzduchotěsnost střechy a úspora energie (Dörken)   57
Betonáž konstrukce lanovky na Sněžku (Českomoravský beton)   58
Trend: Filtrace a zasakování dešťové vody z rodinného domu (Wavin)   60

3D aplikace společnosti HPI-CZ učí správnou montáž i přímo na stavbě   III