Beton, Články, Materiály

„Ztracený“ betonový nábytek

V loňském roce bylo v pražském Karlíně veřejnosti otevřeno nové kulturní zázemí s názvem Přístav 18600. Jeho součástí je i vtipný betonový mobiliář.

Nový prostor Přístavu 18600 vznikl úpravou místa ve východním cípu Rohanského ostrova, které do té doby sloužilo jako černá skládka. Jedná se o volnočasové prostředí pod otevřeným nebem, pro nějž bylo třeba vytvořit trvalé a odolné vybavení. Z vyhlášené soutěže o nejlepší návrh betonového mobiliáře vzešel vítězný nápad z dílny 0,5 Studio (Pavel Nový a Vít Svoboda) – Ztracený nábytek –, který byl následně za spoluúčasti betonárny TBG Metrostav vyroben. 

Výroba „ztraceného“ nábytku je velice jednoduchá: je zapotřebí pouze menší zahrádka, ruční nářadí, nakladač, trocha zbytkového betonu, kari síť a pár ocelových prutů. Prvním krokem jsou zemní práce, při nichž se pomocí zemního vrtáku, rýče a lopaty vyhloubí a vymodeluje požadovaný tvar. V následujícím kroku se na základě statického posudku tvar vyarmuje, přičemž je vhodné počítat i s manipulačními úchyty.  A poté se celý objem jednoduše vyplní betonem. Povrch se upraví hlazením, případně kletováním a prvek se ponechá v zemi pár dní „uzrát“ bez dalšího ošetřování. Zemina zajistí pro zrání betonu optimální teplotu i vlhkost. 

Vyarmovaná formaBetonáž

Betonáž„Odbedňování“

DočišťováníNainstalovaný mobiliář

Stůl má rozměry 250×150 cm, lavice pak 250×50 cm. Betonu je potřeba zhruba do 0,6 m³ na stůl a 0,3 m³ na lavici. Stůl váží asi 1500 kg a lavice 700 kg, a nehrozí tak zcizení nebo devastace prvků.

Pro výrobu byly použity různé zbytkové betony, v jednom případě i probarvený bílý beton (viz článek v Materiálech pro stavbu 6/2015), a finální povrch prvků nebyl nijak speciálně upravován. 

Proces „odbedňování“ se skládá ze dvou fází: z vyzdvižení prvku ze země a z následného očištění koštětem a tlakovou vodou. Pokud je umístění prvku definitivní a nepočítá se s dalším stěhováním, lze manipulační úchyty odstranit a prvek může začít sloužit svému účelu.

Celkem byly vyrobeny čtyři stoly a osm lavic. Vše bylo uděláno co nejjednodušeji a nejlevněji a povrchy byly záměrně ponechány v „surovém“ stavu.

KRISTÝNA CHMELÍKOVÁ
foto autorka

Ing. Kristýna Chmelíková (*1988)
pracuje jako technolog ve společnosti TBG Metrostav.