Beton, Informace výrobců, Konference, semináře

Záznamy webinářů Beton University

Připravili jsme pro vás celkem šest dvouhodinových webinářů, které postupně probíhaly v období od května do června. Ve 12. ročníku Beton University jsme se věnovali dvěma tematickým celkům, a to Architektura v betonu a Konstrukce a betony pro jejich zhotovení. Po registraci a přihlášení do svého účtu na webových stránkách Beton University máte nyní možnost zhlédnout všechny webináře zpětně i s možností vyplnění testu a dotazníku.

Záznamy webinářů Architektura v betonu

Tři webináře tématu „Architektura v betonu“ jsou zaměřené na použití pohledových betonů v současné architektuře, praktické příklady a realizace. Nechybí ani diskuze se všemi přednášejícími.

1. webinář: Pohledové betony
Beton v současné architektuře, filozofie architekta, realizace v ČR i zahraničí, předpisy pro navrhování pohledových betonů.

2. webinář: Beton v architektuře
Pohledové betony a lité podlahy, přístup architekta, úspěšné realizace, BIM, diagnostika staveb, praktické informace.

3. webinář: Provádění pohledových betonových konstrukcí
Architektonicky cenné betonové konstrukce, speciální betony, provádění a ošetřování betonu, realizace staveb.

Veškeré další informace o jednotlivých přednáškách, prezentujících a také publikace ke stažení a kontakty naleznete na stránkách www.betonuniversity.cz.

skupina Českomoravský beton