Beton, Informace výrobců

Využití UHPC betonu při opravě Barrandovského mostu

V rámci rekonstrukce Barrandovského mostu byl použit značkový ultra-vysokohodnotný (UHPC) beton TOPCRETE® společnosti TBG METROSTAV s. r. o. Jedná se o první použití tohoto moderního betonu v České republice za účelem zesílení a prodloužení životnosti stávajícího mostu. Aplikace betonu zvýší únosnost původní mostovky a současně prodlouží životnost mostu až o 100 let. Samotný UHPC beton má životnost až 200 let.

Po odstranění vrstvy asfaltu se UHPC beton aplikoval na povrch obnažené mostovky. Únosnost původní mostovky se tak zvýšila a beton zároveň vytváří vysoce odolnou obálku, která bude most chránit po další desetiletí. Beton je navržen jako samozhutnitelný v pevnostní třídě 110 MPa. Tekutost betonu musela být taková, aby se beton dal dobře zpracovat, ale zároveň držel do požadovaných spádů horního povrchu mostovky.

UHPC beton se také uplatňuje při výrobě fasádních prvků. Díky vysoké pevnosti umožňuje výrobu tenkých prvků rozmanitých tvarů, které jsou vysoce odolné vůči agresivním prostředím (např. působení mořské soli v pobřežních oblastech). Dále se tento beton používá pro realizaci nosných konstrukcí, zejména mostů a lávek, kdy je snížena vlastní hmotnost konstrukce. Společnost TBG METROSTAV s. r. o. dodávala UHPC beton pro lávku v Čelákovicích a lávku v Lužci nad Vltavou.

Využití UHPC betonu při opravě Barrandovského mostuVyužití UHPC betonu při opravě Barrandovského mostuVyužití UHPC betonu při opravě Barrandovského mostu

Ing. Karolína Erbenová
TBG Metrostav s.r.o.