Beton, Informace výrobců

Vodonepropustný beton PERMACRETE

Pozemní stavitelství ve velkých městech se již neobejde bez spodní stavby poměrne hluboko pod úrovní terénu. Stavebních ploch ve městech ubývá, stejně jako volného prostoru k parkování. Často je ekonomicky výhodné navrhnout spodní konstrukci jako bílou vanu. Bílá vana je alternativou ke klasickým povlakovým hydroizolacím a mezi její výhody patří úspora za hydroizolace, rychlost výstavby, menší pracnost a jednodušší sanace (z interiéru). Principiálně bílou vanu tvoří vodonepropustná betonová konstrukce, u níž jsou důležité pečlivý návrh monolitických železobetonových desek a stěn, správně provedené spoje v dilatačních a pracovních spárách za pomoci těsnicích prvků, kvalitní beton a technologicky správné provedení celé konstrukce. Nutným předpokladem funkční a kvalitní bílé vany tedy je správný návrh, zkušená realizační firma a kvalitní materiály.

Společnost TBG Metrostav vyrábí pro bílé vany speciální beton PERMACRETE. Tento produkt byl vyvinut na základě úspěšné aplikace tohoto typu betonu při budování tubusů metra C pod Vltavou v Holešovicích a poté byl znovu ověřen v tunelovém komplexu Blanka v části vzduchotechnického kanálu a v šachtě.

Aalto, Praha 5Aalto, Praha 5

AFI Kolbenova, Praha 9AFI Kolbenova, Praha 9

ČSOB Radlická, Praha 5ČSOB Radlická, Praha 5ČSOB Radlická, Praha 5

Hlávkův mostHlávkův mostPropojovací tunel Národního muzea

Návrh betonu PERMACRETE vychází z požadavků daných technickými pravidly ČBS Vodotěsné betonové konstrukce – bílé vany (TP ČBS 02, TP ČBS 04). Beton PERMACRETE splňuje nejen přísné požadavky na průsak hmotou, ale má omezené i dlouhodobé smršťování, čímž je sníženo riziko vzniku trhlin, které by narušily vodotěsnost konstrukce. Rovněž má snížený vývoj hydratačního tepla. PERMACRETE lze využít i pro masivní betonové konstrukce. Snížením hydratačního tepla jsou omezeny objemové změny, které by mohly mít opět za následek nežádoucí vznik trhlin. Díky optimalizovanému složení směsi je beton v konstrukci dostatečně hutný a zároveň vykazuje dobrou zpracovatelnost při ukládce (konzistence S4, S5 a SF1), čímž je usnadněno perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnicími profily. 

PERMACRETE je osvědčený beton bez krystalizačních příměsí. Od roku 2013 byl použit na celé řadě významných staveb a jeho obliba stále stoupá. Z posledních realizací můžeme zmínit stavby Aalto, Vivus Uhříněves, spojovací tunel Národního muzea, Hlávkův most, Bytový dům na Babě, AFI Kolbenova aj.

Kristýna Vinklerová