Beton, Informace výrobců

Směsné cementy – materiál šetrný k životnímu prostředí

Stavební průmysl prochází obdobím velkých změn. Ceny téměř všech materiálů se zvyšují, betonářům hrozí nedostatek slínku – důležité suroviny pro výrobu cementů – a zároveň roste tlak na udržitelnost výroby materiálů i ekologičnost samotných staveb.

Slínek je ekologicky náročná surovina a nutnost snížení jeho spotřeby je vnímána v celém cementářském průmyslu. Je zde proto velký tlak na využívání moderních technologií a hledání nových řešení. Ke slovu se tak dostávají směsné cementy, které se v kombinaci s nejmodernějšími přísadami stávají pojivem budoucnosti.

Ekologický i ekonomický rozměr směsných cementů

U směsných cementů je část slínku nahrazena jinou příměsí. Představují tak nejen ekonomičtější, ale dlouhodobě i ekologičtější a udržitelnější variantu cementů. Jejich využití není žádnou novinkou: v minulosti se v českých zemích na stavbách používaly, dokud nebyly vytlačeny trendem portlandského cementu. Ten výrobci a zpracovatelé preferují dodnes zejména proto, že se jedná o jednoduché a pohodlné řešení.

Změna klimatu a narůstající tlak na udržitelnost nás nicméně postupně nutí tato pohodlná řešení opouštět a v případě alternativního použití směsných cementů se nejedná o krok zpátky, ba právě naopak. Směsné cementy jsou sice technologicky náročnější na výrobu, ale my žijeme v době, kdy vysoká technologická náročnost není již žádnou překážkou. Použití směsných cementů rozšiřuje možnosti a dovoluje ovlivňovat materiálové složení stavby tak, aby co nejlépe sloužila svému účelu, a to při nižších nákladech a s ohledem na životní prostředí. Je důležité si uvědomit, že žádný cement není vhodný pro každý projekt, ani ten portlandský.

Zdroj: CEMEXZdroj: CEMEX

Nebojme se přísad!

Éra starých jednoduchých přísad je dávno pryč. Dnes jsou k dispozici moderní kombinované přísady, např. vysokohodnotné polykarboxylátétery. Lze je různě kombinovat s dalšími surovinami, křížit je a modifikovat. Dají se u nich přesně definovat vlastnosti, které chceme vylepšit u stavebních materiálů – upravují zpracovatelnost betonu a pozitivně ovlivňují vlastnosti ztvrdlého betonu, kvalitu povrchů i dlouhodobou odolnost.

Nejmodernější přísady jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu a vývoje a jsou důkazem toho, že za pojmem cementářství se dnes již neskrývá jen prostá manuální práce, ale neustále se rozvíjející vědecký obor, který umožňuje využívat ty nejmodernější technologie.

Další materiály šetrné k životnímu prostředí

V posledním roce se na trhu objevují i další stavební materiály šetrné k životnímu prostředí. Jedním z nich je Vertua®, nová řada udržitelného betonu s uhlíkovou stopou sníženou až o 50 %. V České republice se jedná o nízkoemisní produkt, v jiných zemích ho společnost CEMEX nabízí již jako první uhlíkově neutrální beton, u kterého jsou vzniklé emise rovnou neutralizovány prostřednictvím doprovodných offsetových projektů. Betony řady Vertua® jsou kladně vnímány i odbornou veřejností. Společnost CEMEX za jejich uvedení na trh získala cenu poroty v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2020.

Zdroj: CEMEXZdroj: CEMEX

Na prahu velké změny

V České republice nejsou v současnosti směsné cementy příliš využívané, ale postupně se objevuje řada projektů, které při stavbě zvažují i ekologické hledisko a využívají možnosti, které s sebou použití moderních směsných cementů přináší.

Staňte se součástí moderního trendu a při přípravách svých projektů kontaktujte technology, kteří vám poradí, jaký materiál na vaše stavby použít, aby splňovaly nároky, které jsou před nás kladeny.

Seznamte se se směsnými cementy a budete překvapeni, jaké možnosti se před vámi otevřou. Betony ze směsných cementů jsou totiž bezesporu materiálem budoucnosti.

podle podkladů společnosti CEMEX