Beton, Informace výrobců, Poruchy

Sanace jezu Soláň

V roce 2012 byla provedena oprava jezu Soláň na Rožnovské Bečvě nedaleko Hutiska-Solance. Realizátorem sanace byla firma Tomi – Remont, a. s., a dodavatelem materiálů firma BETOSAN, s. r. o. Vzhledem k rozsahu sanace bylo použito poměrně široké portfolio materiálů.
 
Přípravné práce
Nejprve byl proveden základní stavebně-technický průzkum. Na jeho podkladě byl zpracován návrh sanačního zásahu. Následně byly konstrukce očištěny vysokotlakým vodním paprskem a ruční mechanizací.
Po očištění byl upřesněn rozsah prací a optimalizován sanační postup.
 
Lokální a plošná sanace železobetonových konstrukcí
Protože stávající konstrukce jezu byla provedena z betonu, který není mrazuvzdorný a nemá dostatečné parametry, nebylo možné provést hrubou reprofilaci pomocí běžného adhezního můstku, ale bylo nutné provést mechanické přikotvení reprofilačních vrstev k podkladu.
Pro hrubou reprofilaci horních povrchů betonových konstrukcí byl využit prefabrikovaný mrazuvzdorný materiál MONOCRETE MONOMIX XP, který je formulován pro aplikaci v náročných exteriérových podmínkách. Mechanické kotvení bylo využito i pro sanaci svislých konstrukcí ve větších plochách. Pro lokální sanaci svislých konstrukcí byla použita kombinace adhezních můstků na polymercementové bázi (DENSOCRETE 111) a na epoxidové bázi (BETOLIT EP 0-1 DC + BETOFIL FH) . Použití bylo voleno v závislosti na kvalitě (soudržnosti) podkladu.
Epoxidový adhezní můstek byl využit v místech, kde byla konstrukce více poškozena a bylo nutné zpevnit podklad epoxidovou pryskyřicí. Materiál zvolený pro svislou sanaci byl WATERFIX XP THf.
 
 
Neaktivní trhliny a dilatační spáry
Trhliny, které se ve stávajících konstrukcích vyskytovaly, byly „přiznány“, proříznuty a následně vyplněny jemnozrnnou nesmrštivou maltou SUPERFIX THf. Dilatace mezi jednotlivými celky konstrukce byly v průběhu sanace provizorně vyplněny a po jejich dokončení došlo k jejich vyplnění PE provazcem a následně materiálem BETOLASTIC tmel 25 MS UNI. Jedná se o trvale pružný tmel na bázi MS polymerů, který má výbornou přídržnost k podkladu a UV odolnost a neztrácí pružnost ani při nízkých teplotách.
 
Finalizace povrchu konstrukcí
Po provedení opravy byly betonové konstrukce opatřeny ochranným nátěrem na beton. Ten má za úkol vytvořit bariéru na povrchu konstrukce, která ji bude separovat od působení okolního prostředí. Použit byl materiál FLEXICOAT.
Výsledek je vidět na fotografiích a díky provedenému sanačnímu zásahu byla významně prodloužena celková životnost konstrukce.
podle podkladů firmy BETOSAN, s. r. o.