Beton, Informace výrobců, Stavební technika

Remei je na českém trhu už 21. rok

Firma Remei CZ, spol. s r. o., byla založena v květnu roku 1997, a působí tedy u nás už 21. rok. Prosadila se na českém a slovenském stavebním trhu a stala se uznávanou, prosperující a finančně stabilní firmou, která spolupracuje se širokým spektrem zákazníků. Sídlem společnosti je od jejího založení město Chomutov.

Remei se zabývá výrobou a prodejem barev a chemických přísad do betonových směsí a také jejich vývojem. Výrobní program zahrnuje tekuté a práškové barvy do betonu, chemické přísady pro vibrolisovaný beton, litý beton, ochranné a čisticí prostředky, produkty pro vymývaný beton, ale i přípravky pro povrchové úpravy betonových výrobků, odbedňovače, impregnace, přísady do mazanin, výrobky pro fotokatalýzu a Microsiliku. Pro průmysl betonu dodává produkty, které jsou na evropském trhu zavedené již po mnoho let, ale ve spolupráci se zákazníkem také vyvíjí jeho individuální produkty.

Remei

Činnost firmy pokrývá pět velkých oblastí:
– výroba a prodej aplikačně technických a vzájemně spolu sladěných barev a přísad do betonů, jakož i produktů pro ochranu betonových povrchů, odbedňovacích a ošetřovacích prostředků;
– výroba a prodej dávkovací techniky pro barvy a přísady do betonů, pro systémy ochrany povrchů a pro odbedňovací prostředky;
– zkoušky betonů a poradenství prováděné ze strany VMPA – zkušebny betonu při BPB;
– vývoj speciálních produktů a nových technologií;
– sanace a péče o betonové plochy a objekty. 

Příklad realizace plotu s použitím zhutňující přísady Rebamix 606, hydrofobní přísady Rebaphob HA pro omezení vzniku vápenatých výkvětů a tekuté barvy RebacolorPříklad realizace plotu s použitím zhutňující přísady Rebamix 606, hydrofobní přísady Rebaphob HA pro omezení vzniku vápenatých výkvětů a tekuté barvy Rebacolor

Příklad realizace zpevněné plochy s použitím přísady Reducem XXL (bylo možné snížit dávku cementu o 10,5 % na 1 m³), hydrofobní přísady Reduphob HA a tekuté barvy RebacolorPříklad realizace zpevněné plochy s použitím přísady Reducem XXL (bylo možné snížit dávku cementu o 10,5 % na 1 m³), hydrofobní přísady Reduphob HA a tekuté barvy Rebacolor

Příklad produktu z vlastního vývoje – betonové prvky imitující dřevo. Litý beton s plastifikační přísadou Rebaflow 305, barvy Rebacolor dle individuálního návrhu.Příklad produktu z vlastního vývoje – betonové prvky imitující dřevo. Litý beton s plastifikační přísadou Rebaflow 305, barvy Rebacolor dle individuálního návrhu.Příklad produktu z vlastního vývoje – betonové prvky imitující gotickou čedičovou dlažbu na historickém náměstí v Hradci Králové. Litý beton s plastifikační přísadou Rebaflow 305, hydrofobní přísadou Reduphob K4, barvou Rebacolor dle individuální receptury, po vytvrdnutí částečně vymyté za použití zpomalovače tvrdnutí betonu Rebatard. Následně ošetřeno impregnací Reba Versiegelung SC 30.

„V rámci REACh splňujeme všechny požadavky, které jsou na nás jako na uživatele zapojeného v systému kladeny. Každoročně je prováděno externí přezkušování našich schválených produktů, spojené se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími. Produkty značky Remei procházejí komplexními vstupními a výstupními kontrolami v laboratořích, které naše společnost vlastní. Naše produkty jsou certifikované pod značkou CE a jsou proto v souladu se všemi normami platnými v rámci EU. Ke každému produktu obdrží zákazník technický list s podrobnými informacemi popisujícími vlastnosti produktu, jeho použití a skladování. Samozřejmostí je také list s bezpečnostními daty, informující obsáhle o složení produktu, o možných nebezpečích, ochranném vybavení, transportu a opatřeních v případě první pomoci,“ vysvětluje hlavní technolog firmy ing. Michal Němec.

Každý produkt je „doprovázen“ osobním poradenstvím, které je prováděno formou projednání celého projektu na místě u zákazníka včetně služeb, jako jsou sestavení receptury, zkoušky betonu, vyrobení a dodávka formou „just-in-time“ (ve vhodnou dobu a bez zbytečných zásob).

Remei si zakládá na dlouhodobém partnerství se zákazníky a na udržování tohoto partnerství, ze kterého mají užitek obě strany. Sází na hodnověrnost a odbornost, rychlost a profesionalitu. „Spolupráce a atmosféra důvěry ve vztahu k našim dodavatelům surovin, stejně tak jako permanentní zkoumání a pátrání po nových materiálech nám umožňují udržovat si značný vliv na trhu surovin a optimalizaci našich produktů,“ říká Michal Němec a pokračuje:

„Důležitý pilíř v oblasti naší péče o zákazníka je poskytování technických zařízení pro zpracování našeho sortimentu produktů – barev i chemických přísad. Individuální koncepty realizujeme na základě požadavků našich zákazníků. Naše mimořádně rozsáhlá poradenská činnost zahrnuje všechno – od prvních kroků při plánování až po celistvá řešení včetně kontrol, údržby a oprav. Na přání můžeme rovněž poskytnout zařízení formou zapůjčení.“

Dlouholetým zákazníkům navíc poskytuje Remei nadstandardní služby v podobě prezentace výrobků a odborných školeních po celé Evropě.

Skupina Remei si vytyčila za cíl začlenit do firemní strategie jako velmi důležitou složku ochranu životního prostředí. Deklarovaným cílem je, aby zdroje byly využívány co možná smysluplně, aby se zacházelo úsporně s fosilními zdroji a palivy a aby se ve vzrůstající míře využívaly obnovitelné zdroje surovin. V této souvislosti usiluje Remei CZ (vedle již získané certifikace podle ISO 9001: 2008) o certifikaci v souladu s ISO 14001.

Výroba cementu představuje průmyslové odvětví, které s sebou přináší vysoké emise kysličníku uhličitého. 

Jedná se zde o úspory až 30 kg cementu na m³ betonu, přičemž nedochází ke ztrátě kvality. Společnost Remei zavedla označení svých produktů přispívajících k ochraně životního prostředí tzv. modrým přídomkem „CO2 effizient“. Ten dostávají produkty, díky jejichž použití je možno snížit emise CO2. Např. při použití přípravků z výrobních řad REBAflow a REBAcem nebo přípravku Reducem®XXL se dají ušetřit velká množství cementu. Jedná se o úspory až 30 kg/m³ betonu, přičemž nedochází ke ztrátě kvality.

Dalším krokem k ekologičnosti jsou produkty vyráběné z obnovitelných surovin – mají na sobě logo ÖKOlogistich.

wd s použitím podkladů společnosti Remei