Beton, Informace výrobců, Materiály

Reakce hliníku a čerstvé cementové či anhydritové směsi

Hliník je stříbřitě bílý kov o objemové hmotnosti 2700 kg/m³, který je tažný a kujný a má výbornou tepelnou a elektrickou vodivost. Kromě lehkých konstrukcí a profilů pro otvorové výplně se ve stavebnictví používá ve formě reflexních fólie nebo jako vložek do hydroizolačních a protiradonových izolací. Často je doporučováno použití reflexní fólie na zdi za topením, tak aby odrážela teplo. Topné těleso vyzařuje tepelnou energii, která ve formě elektromagnetického vlnění dopadá na zeď a díky reflexní fólii se část tepelné energie odráží zpět do místnosti.

Někteří dodavatelé reflexních fólií se snaží přesvědčit stavebníky, že tento princip lze využít i v případě podlahového topení, snížit tak spotřebu elektrické energie a ušetřit. Doporučují instalovat hliníkové reflexní fólie pod trubky podlahového topení, aby odrazily teplo směrem nahoru, zvýšily výkon a urychlily nátop. První pochybnost přináší úvaha, zda princip odrazivosti tepelného záření vůbec funguje, když je hliníková reflexní fólie zalita, a tedy těsně spojena s litou podlahou. Při zalití odrazové fólie a podlahových trubek litým potěrem dojde k jejich dokonalému obtečení, aby byla tepelná vodivost co nejvyšší. Zmizí tudíž prostor, kde by mohlo docházet k odrazu sálavé složky tepla a proces přenosu tepla je zajištěn vedením.

Reakce hliníku a čerstvé cementové či anhydritové směsiReakce hliníku a čerstvé cementové či anhydritové směsiReakce hliníku a čerstvé cementové či anhydritové směsi

Pokud se však stavebník pro použití hliníkové reflexní fólie rozhodne, je v každém případě třeba pozorně číst technický list výrobce reflexní fólie a zjistit, zda je taková fólie ještě potažena vrstvou z PE nebo zda je třeba na reflexní fólii dodatečnou vrstvu z PE fólie pod litou roznášecí vrstvu umístit. Víme, jak se chová hliník v zásaditém prostředí litých podlahových potěrů a není náhoda, že se dříve ve formě jemně mletého prášku využíval jako plynotvorná přísada při výrobě plynobetonů. Hliník totiž reaguje s alkáliemi Ca(OH)2 v čerstvých směsích betonu, anhydritových potěrů, cementových potěrů, malt, mazanin apod. Při této reakci uniká vodík, který ve směsi způsobí vznik pórů. Pokud se tedy stane, že na připravenou desku s podlahovým vytápěním, která je opatřena odrazivou fólií z hliníku bez mezivrstvy z PE fólie, uložíme litý potěr na bázi anhydritu nebo cementu, okamžitě dojde ke korozi hliníkové fólie. Reakce připomíná var, potěr začne bublat, fólie se zcela rozleptá a při zatvrdnutí potěru lze na povrchu pozorovat drobné krátery. Zvýšená pórovitost významným způsobem snižuje tepelnou vodivost a pevnost. 

Přestože je tento jev již dlouhou dobu obecně známý, občas se v praxi s problémem nesprávného užití reflexní fólie (ale i jiných hliníkových prvků, např. lepicích pásek nebo sponek podlahového topení) setkáváme. Takové poškození nelze sanovat, většinou je nutné podlahu zhotovit novou. Tento problém se ovšem netýká jen podlah, hliník by obecně vůbec neměl přijít do styku s čerstvými materiály na bázi anhydritu a cementu, tudíž je obecně třeba se vyvarovat styku hliníkových prvků s čerstvými směsmi betonu, malty, potěrů apod.

Kristýna Vinklerová, technolog TBG Metrostav a TBG Pražské malty