Beton, Informace výrobců

Použití ultravysokopevnostního betonu UHPC

Při právě probíhající rekonstrukci Barrandovského mostu byl použit ultravysokopevnostní beton UHPC. V České republice je toto první aplikace UHPC betonu pro opravu dopravní stavby.

Tento speciální beton nahradil původní asfaltovou vrstvu, přes kterou docházelo k zatékání vody do konstrukce mostovky a docházelo tak k degradaci. Beton UHPC, který dodávala společnost TBG METROSTAV s.r.o. most zpevní a díky jeho vlastnostem je schopný most ochránit až po dobu 200 let.

Při právě probíhající rekonstrukci Barrandovského mostu byl použit ultravysokopevnostní beton UHPC

podle podkladů společnosti TBG Metrostav