Beton, Informace výrobců

Permacrete© – osvědčené řešení pro spodní stavbu

S rostoucí poptávkou a obecným nedostatkem stavebních parcel ve městech narůstají i ceny za volné plochy. Snahou je tedy co nejvíce pozemek zhodnotit a současně s tím i splnit městské stavební předpisy týkající se maximální výšky budovy, parkovacích kapacit apod., a proto jsou stavby často budovány s několika podzemními podlažími.

A právě podzemní konstrukce jsou většinou vystaveny těm nej-agresivnějším vlivům prostředí, které souvisejí s dlouhodobým působením podzemní vody a zemní vlhkosti. Spolehlivou ochranou je zhotovení vodonepropustné betonové spodní konstrukce, která má vedle nosné funkce i funkci hydroizolační. Hydroizolační funkce u betonové konstrukce lze docílit správným návrhem konstrukce, pečlivým provedením a vhodně navrženou betonovou směsí.

AFI City, III. etapa KolbenovaBD Vokáčova

Z hlediska betonové směsi je pro dosažení vodonepropustnosti potřeba zajistit co možná nejhutnější strukturu, malé průsaky, nízký vývin hydratačního tepla a omezené smrštění. Současně s tím by měla být betonová směs i dobře zpracovatelná k usnadnění dokonalého provedení konstrukce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství požadavků, vyvinula společnost TBG Metrostav pro zjednodušení komunikace se zákazníky beton, který všechny tyto parametry splňuje a roku 2013 jej uvedla na český trh pod označením Permacrete©.

Jednou z prvních oficiálních realizací ze značkového betonu Permacrete© byl pražský bytový soubor Park Hloubětín a od té doby zájem ze strany zákazníků stále roste. V současné době má společnost TBG Metrostav na svém kontě desítky úspěšných realizací z tohoto materiálu. Z pražských staveb lze zmínit například Rezidenci Sacre Coeur, OC Vackov, OS Vivus Uhříněves, SUOMI Hloubětín, Polyfunkční centrum U Dubu, BD U Roháčových kasáren, Rezidenci Na Farkáně, BD Pod Jarovem, Obytný soubor Naskové, BD Nad Přehradou, AB Classic 7M, Viladům Praha-Liboc, rekonstrukci Kotelny Radlice, Vilu Šrobárova, Hotel Excelsior Zlatnická, BD Roháčova, Auto Megellan, rekonstrukci BD Spálená 5, tepelný napáječ Libeň, Vilu Arcadia, AFI Business Centrum Karlín, AFI City – III. etapu Kolbenova, BD Krejcárek a mnohé další.

BD U Roháčových kasárenPark Hloubětín

Permacrete© je tedy obchodní označení vodonepropustného betonu vyráběného společnostmi patřícími do skupiny Českomoravský beton, který je vhodný nejen pro podzemní konstrukce rodinných domů, bytových i administrativních budov, ale i pro tunelové a jiné inženýrské stavby.

Beton Permacrete© splňuje maximum možných požadavků kladených českými, rakouskými a německými předpisy na betony pro vodonepropustné konstrukce. Zejména pak i ty nejpřísnější pro typový beton WU3 (dle publikace Weisse Wannen – einfach und sicher – Lohmeyer/Ebeling). 

Pro veškeré typy betonů Permacrete© má společnost TBG zpracované průkazní zkoušky.

Kristýna Vinklerová, TBG Metrostav