Beton, Informace výrobců, Stavební chemie

MC-RIM pro spolehlivou ochranu betonu v čistírnách odpadních vod

Firma MC-Bauchemie prosazuje a doporučuje používat pro konstrukce, které přicházejí do styku s odpadními vodami minerální systémy. Tyto systémy přinášejí v porovnání s ochrannými systémy na bázi pryskyřic celou řadu technických výhod – jsou otevřené difuzi vodních par, nejsou rizikové z hlediska osmotických jevů a zpětného provlhnutí, při jejich aplikaci není nutné zohledňovat zbytkovou vlhkost podkladu a jsou vysoce mechanicky odolné. Tyto výhody pryskyřičný ochranný systém nabídnout nemůže.
Již více než 20 let používáme pro ochranu betonů, které přijdou do styku s odpadními vodami, ochranný systém MC-RIM. MC-RIM je cementem pojený minerální ochranný systém s vysokou odolností vůči síranům pro ochranu vertikálních a stropních ploch v zařízeních pro zpracování odpadních vod, v posledních letech pak doplněný o variantu MC-RIM H pro ochranu vodorovných a mírně skloněných ploch.
Před samotnou aplikací těchto ochranných systémů je nutné sanované betonové podklady reprofilovat správkovými systémy, v místech kontaktu s odpadní vodou pak speciálními reprofilačními systémy na bázi cementů bez obsahu trikalciumaluminátu (C3A), které jsou odolné vůči síranům rozpuštěným v odpadní vodě nebo síranům v podkladním kontaminovaném betonu, a narozdíl od běžných reprofilačních systémů tak spolehlivě chrání nosnou konstrukci před síranovou korozí.
 
Trvanlivost ochranného systému MC-RIM v prostředí odpadních vod
Základní otázka, velice často kladená všemi zainteresovanými od investorů a správců přes projektanty až po samotné realizační firmy, se týká dlouhodobé odolnosti a životnosti ochranných systémů v agresivním prostředí odpadních vod. Je to 5 let, 10, 15 nebo snad ještě více? Adekvátní odpověď může dát jen ten, kdo své systémy používá úspěšně již řadu let a může svá tvrzení doložit nezávislými studiemi a zkoumáním těchto systémů na provozovaných objektech. Jiná odpověď je čistým „věštěním ze skleněné koule“.
MC-Bauchemie má nyní k dispozici tři nezávislé odborné studie ze tří již několik let provozovaných objektů. Jedná se o ČOV Viernheim v Německu, kde na záchytné nádrži funguje MC-RIM již 13 let. Dalším objektem je aktivační kalová nádrž na ČOV Moos Amriswill ve Švýcarsku, kde byl MC-RIM aplikován v roce 1994. Posledním objektem je ČOV Drážďany Kaditz opět v Německu, kde byl v roce 1995 systémem MC-RIM opatřen zahušťovač kalu. Na všech těchto objektech byl proveden rozsáhlý průzkum, který je podrobně zdokumentován v přehledných protokolech. U prvních dvou objektů byl proveden také odborný odhad další životnosti systému, na prvním objektu je to 20 a na druhém 14 let.
Naše odpověď na otázku, jak dlouho vydrží takový ochranný systém, je na základě všech výše uvedených faktů podpořených i nezávislými studiemi jednoznačná. MC-RIM má prokazatelnou životnost cca 30 let. Zmíněné nezávislé studie jsou v plném znění k dispozici.
Ochranný systém MC-RIM byl jako univerzálně použitelný ochranný systém pro oblast odpadních vod vyhlášen Sanačním materiálem roku 2006 v oboru vodohospodářských a hydrotechnických staveb na sympóziu SSBK v roce 2007.
podle podkladů firmy MC-Bauchemie 
 
Sanovaná ČOVStrojní nanášení ochranného systému MC-RIMSanační materiál roku 2006