Beton, Informace výrobců, Materiály

Jak na pohledové betony

Aby pohledové betony byly opravdu perfektní, je potřeba jejich realizaci věnovat skutečnou pozornost. A to od samotného plánování přípravy bednění přes přípravu betonové směsi až po finální ochranu povrchu.

Pohledové betony patří k moderní architektuře, bohužel ne vždy se jedná o povedené kousky. Někdy je na vině nerealistická představa architekta, jindy špatně zvolené bednění nebo beton či laxnost při realizaci. V tomto článku přinášíme rady, jak kvalitního pohledového betonu dosáhnout.

Výběr bednění a desky

Pro pohledové betony je klíčový výběr typu bednění a bednicí desky. Například rámová bednění Doka Framax nebo Frami poskytnou uspořádaný spárořez rámů bednění, integrovaná kompozitní deska Xlife zase hladký povrch. Na výběr jsou ale také nosníková bednění pro velké plochy, která mají možnost výbavy povrchu celou škálou bednicích desek od hladkých až po rustikální či speciální povrchy. Samostatnou kapitolou pak jsou zvláštní bednění vyráběná přímo pro potřeby projektu.

Pohledové betony jsou většinou synonymem pro hladké aplikace. Dosáhnout jich lze například pomocí kompozitních desek Xlife, které jsou standardně osazovány do rámového stěnového bednění Doka Framax, respektive velkoplošných prvků Framax Xlife Plus (na snímku)

Skladování bednění

Bednění pro pohledové betony by mělo mít nejvyšší možnou kvalitu, kterou by si také mělo uchovat. Proto je jeho skladování důležité. Bednění pro pohledové betony by mělo být skladováno odděleně od bednění pro betony konstrukční. Mělo by být označeno a nejlépe skladováno „na stojáka“, s mezerami a bednicími stranami k sobě. Dříve, než se začne s bedněním pracovat, je důležité se ujistit, že se na jeho povrchu nenacházejí žádné nečistoty z předchozích nasazení – voda, beton nebo nežádoucí zbytky odbedňovacích olejů.

Odbedňovací prostředek pro perfektní výsledek

Zejména v případě pohledového betonu je důležité sjednotit vybranou bednicí desku, recepturu betonu a odbedňovací prostředek, který zajistí lehčí oddělení bednění od betonových ploch i hladší rozlití betonové směsi po povrchu bednění. Kromě toho odbedňovací prostředky chrání povrch bednění a prodlužují jeho životnost. Odbedňovací prostředek by se měl nanášet v tenké vrstvě, rovnoměrně, ideálně pomocí rozprašovače s plochou tryskou. Takto připravené bednění je třeba až do betonáže chránit před deštěm, silným UV zářením a znečištěním. A pozor na otisky prstů v odbedňovacím prostředku. I ty se do finálního povrchu promítnou.

Pohledový beton formovaný zvláštním bedněním bude tvořit věž kaple sv. Terezie, která vyrůstá jako součást novostavby kláštera bosých karmelitek v Drastech. O této stavbě rozhodně ještě uslyšíme v souvislosti s udílením architektonických cen

Příprava bednění

Při stavbě bednění je nutné dbát na přesnost spojování, stejnou pozornost je potřeba věnovat i spárám. Pokud by při betonáži přes hrany nebo spoje unikla voda, cementové mléko, nebo dokonce jemné částice, tato místa budou pravděpodobně tmavší, mohou vzniknout i štěrková hnízda. Zabránit tomu lze použitím těsnicích pásek na spojích panelů a prvků, těsnicí šňůry nebo trojúhelníkových a trapézových lišt. U kotevních otvorů je vhodné použít na kotevní kónusy těsnicí podložky. Stejně tak důležité je dbát na správné dotažení všech kotevních tyčí. Následnou betonáž je vhodné provést co nejdříve, protože rychlá realizace pomáhá předcházet nežádoucím vlivům. Zkrátka podle hesla připravit – zavřít – betonovat!

Jak na rez?

Při vázání výztuže je důležité, aby se už osazené bednění nedostalo do kontaktu s výztuží. Proto je třeba osadit dostatečné množství distančních prvků a zároveň dodržet dostatečné krytí betonu. Pokud je výztuž naplánována příliš hustě, je zároveň třeba počítat s plnicími a vibračními kanály. Betonová směs

Výběr betonu a jeho poměr je pro pohledový beton klíčovou záležitostí. Magická hodnota pro poměr vody a cementu nebo vody a pojiva (hodnota w/c nebo w/b) by měla být menší nebo rovna 0,55. Receptura pro pohledový beton by měla zabezpečit vyšší obsah cementové pasty a přiměřené množství jemných částic, protože cestou ke kvalitnímu otisku je to, že beton dokáže zatéct do každé části formy. Při výběru betonové směsi je potřeba zohlednit stávající klimatické podmínky – čím je chladněji, tím pomaleji beton tvrdne a tuhne.

Možností vyjádření architektonického záměru pomocí pohledového betonu je nepřeberně. Záleží jen na fantazii autora a finálním zpracování. Při každé aplikaci pohledového betonu je nutné vše dopředu správně připravit

Sledování vyzrávání pro stejný vzhled

Teplotu a vyzrávání pevnosti betonu je možné sledovat například pomocí systému Doka Concremote, který pomocí senzorů sleduje vývoj hydratačního tepla a na základě dříve zadaných údajů ho přesně vyhodnocuje. Díky přesnému měření tak lze dosáhnout optimálních časů zabednění pro splnění vyšších požadavků; například pro dosažení stejné barevnosti betonů je třeba odbedňovat při shodné zralosti konstrukcí.

Ukládání betonu a jeho tlak

Betonáž pro pohledové betony by měla být opatrná. Pokud je pro konstrukční beton povolena maximální výška betonáže 1,5 m, pak při pohledovém betonu by tato výška měla být třetinová; tedy 0,5 m. Beton je pak nutné ukládat ve vrstvách, vibrovat pomocí ponorného vibrátoru a spojovat čerstvé vrstvy s čerstvými. Při betonáži je důležité sledovat a dodržovat maximální povolený tlak čerstvého betonu, například pomocí senzorů Xact. Pokud je tlak příliš velký, i při vysoce únosném bednění může dojít k jeho otevření nebo kolapsu.

S realizací pohledových betonů může pomoci řada moderních systémů. Například vyzrávání betonu sleduje senzorový systém Doka Concremote, tlak v konstrukci pak pomůže ohlídat senzorový systém Doka Xact (na snímku)

Správný čas odbednění existuje

Čas odbednění výrazně přispívá k optimálnímu výsledku pohledového betonu. Až když je beton dostatečně zralý, teprve tehdy je možné dosáhnout dostatečnou odolnost a nosnost stejně jako téměř homogenní barvu jednotlivých betonových prvků. Ideálním pomocníkem pro takové činnosti může být například zmíněný monitorovací systém Doka Concremote.

Na odbedňování opatrně!

Aby se zabránilo odlupování betonu nebo odlamování hran, je nutné při uvolňování bednění postupovat opatrně. Při odbedňování upřednostňujte plastové kladivo před tesařským. Předejdete tak možnosti poškození hran betonu, nebo dokonce jednotlivých prvků bednění. Odbedňovat by se nemělo v dešti nebo při mlze, kdy se vlivem vlhkosti mohou na betonu objevit vápenné výkvěty.

Péče o beton a jeho ochrana

Mladý stavební prvek, který má zůstat v nejvyšší kvalitě, je třeba po odbednění chránit před vnějšími vlivy. Nejde přitom jen o povětrnostní podmínky, ale také o náhodné kontakty. Každý zaměstnanec na stavbě by měl vědět, že se jedná o pohledové povrchy, které je třeba chránit, a to například pomocí fólií nebo dalších možností fyzického zakrytí. Dodatečná ochrana slouží ke klidnému kompletnímu vyzrání, což dodá betonu potřebnou pevnost i pěkný vzhled. Následně jsou na místě nátěry a další povrchové úpravy, které zajistí dlouhodobou kvalitu a pohledovost konstrukce.

Vytvořit dokonalé pohledové betony není snadné. Proto se při jejich realizaci doporučujeme spoléhat na odborníky s bohatými zkušenostmi, jakými jsou například specialisté na bednění ve společnosti Doka. S pomocí zkušených odborníků, kteří vás provedou realizací pohledových betonů od začátku projektu až po jeho oslavu, máte jistotu, že výsledek bude odpovídat očekávání.

Více na www.doka.cz

podle podkladů společnosti Česká Doka