Beton, Informace výrobců

Jak na beton aneb Průvodce betonářskou kuchyní 5 – objednávka a nákup betonu

Nejsnadněji si beton opatříte v betonárně. Specializovaný výrobce jej namíchá v požadovaném množství, kvalitě a dodá až na stavbu ve smluvený den a hodinu. Do navrhování poměrů cementu, vody, plniva, přísad a příměsí, míchání betonu a jeho ukládání se raději sami nepouštějte. Zvlášť pokud při stavbě domu hledíte na kvalitu materiálů a přesnost zpracování.

V podstatě nikdy totiž nedosáhnete optimální receptury. Navíc namíchat dostatečné množství betonu o stále stejné kvalitě doma je nereálné a při kolaudaci stavby nemůžete předložit stavebnímu úřadu požadované doklady o kvalitě betonu.

Základy domu nejsou jen obyčejným kusem betonu, ale důležitou součástí stavby se zásadním vlivem na její fungování a trvanlivost. Při „domácím kutilství“ často dochází např. při betonáži pasů k přerušení prací, do výkopu se mezitím sunou jeho stěny, což má za následek špatné navázání jednotlivých částí pasu. Důsledkem bývá nerovnoměrné sedání objektu, což s sebou nese po celou dobu životnosti objektu praskání nosného i nenosného zdiva a další nepříjemnosti.

Průvodce betonářskou kuchyní 4 – Objednávka a nákup betonuPrůvodce betonářskou kuchyní 4 – Objednávka a nákup betonu

Nezapomeňte na dodací list
Jaký beton si opatřit, víme z projektu. Požadovaný beton připraví dle objednávky zvolená betonárna. Vlastnosti dodaného materiálu jsou uvedeny v dodacím listě, který obdrží objednavatel při dodávce betonu. Betonárny skupiny Českomoravský beton, které jsou členy Svazu výrobců betonu, přitom garantují, že dodaný beton bude co do kvality a objemu přesně odpovídat objednávce i normám. 

POZOR: Nejnižší množství čerstvého betonu, které lze namíchat a vozit je kolem 0,25 m³, což je 250 l, pro představu asi polovina korby na „multikáře“. Lze se ale domluvit i na menším množství, a to při spojení více staveb v okolí, případně si přijet přímo na betonárnu s přívěsným vozíkem za auto. Vozík však musí mít min. nosnost 500 kg. Pokud potřebujete ještě menší množství, například na nějakou drobnou opravu, zvolte suché pytlované směsi, případně výrobu betonu svépomocí. Důležité je se nepouštět do vlastních inovací. Omylem je přidávat drť do jemnozrnných pytlovaných směsí za účelem získání kvalitnějšího betonu. Pokud nepřidáte zároveň i cement, snížíte přidáním jen drti konečnou pevnost betonu.

Nejbližší betonárnu snadno najdete díky moderní aplikaci na www.transportbeton.cz. Její mobilní verze pro chytrý telefon navíc automaticky poskytne informaci o vzdálenostech nejbližších betonáren a díky vazbě na navigační modul snadno umožní do vybrané betonárny dojet. Kromě toho umožňuje snadné zaslání poptávky přímo přes internet. Nabídku dle poptávky zaslané přes transportbeton.cz můžete čekat nejpozději do dvou pracovních dnů. Kromě čerstvého betonu zde lze objednat také čerstvé malty, lité podlahové směsi nebo cementové pěny.

Nejbližší betonárnu snadno najdete díky moderní aplikaci na www.transportbeton.cz

Beton objednávejte na konkrétní den a hodinu, tak abyste byli připravení na jeho následné zpracování. Obvykle na zpracování budete mít cca 1–2 hodiny času, přičemž tento údaj je velmi ovlivněn počasím a venkovní teplotou. Beton doporučujeme objednat min 3 dny předem. 

NIKDY: Beton neřeďte vodou! Materiál pak degraduje, má tudíž horší vlastnosti (správně by se ve stejném poměru musel přidávat i cement). Pro zlepšení zpracovatelnosti se přidávají do betonu, tzv. plastifikátory, které jsou přímo určeny na tvorbu směsí s vyšší tekutostí. Ideální je objednat rovnou lepší stupeň a případně delší dobu zpracovatelnosti přímo na betonárně. Pokud si nejste jisti, jaký beton objednat, zavolejte předem na betonárnu. Jakékoliv upravování betonu dodaného betonárnou na stavbu (přidání vody, dávkování plastifikátoru apod.) vámi či pracovníky stavby vede ke ztrátě možnosti reklamovat následně vzniklé vady.

podle podkladů společnosti Českomoravský beton

Předchozí díly:
Jak na beton aneb Průvodce betonářskou kuchyní 1 – výběr a základy

Jak na beton aneb Průvodce betonářskou kuchyní 2 – příprava stavby před betonáží základové desky

Jak na beton aneb Průvodce betonářskou kuchyní 3 – doprava jako součást objednávky betonu

Jak na beton aneb Průvodce betonářskou kuchyní 4 – jak dopravit beton do konstrukce

Následující díly:

Jak na beton aneb Průvodce betonářskou kuchyní 6 – zpracování betonu

Jak na beton aneb Průvodce betonářskou kuchyní 7 – ošetřování betonu