Beton, Informace výrobců

Hrubá stavba Motelu One je hotová

Přímo u křižovatky U Bulhara v centru Prahy, na křižovatce ulic Hybernská a Opletalova, vyrůstá nová stavba. Motel One bude součástí revitalizace brownfieldu u Masarykova nádraží, rozsáhlé zástavby mezi nádražím a magistrálou. Trojúhelníková budova dotvoří uliční profil Hybernské ulice a odcloní ji od hlučného provozu na magistrále. Investorem projektu je společnost Penta Real Estate, která v současné době staví i sousední objekt, Masaryk Centre. Podobu hotelu navrhlo české architektonické studio Schindler-Seko.

Budova bude mít sedm nadzemních pater, které nabídnou celkem 382 pokojů, a jedno podzemní podlaží s garážemi a technickým zázemím. Poslední patro bude ustoupené s terasou, podobně jako jsou střechy sousedních domů.

Výstavbu nosné konstrukce hotelu v Hybernské ulici zahájil v únoru loňského roku tým z provozu železobetonových konstrukcí divize 6 Metrostavu, a. s., pod vedením Radka Čermáka. Na stavbu bylo dodáno více jak 7000 m3 betonu z betonárny Rohanský ostrov. Společnost TBG Metrostav, s. r. o., používá pro zásobování této betonárny lodní dopravu a tím úspěšně eliminuje počet kamionů projíždějících centrem Prahy.

Pro stavbu byly použity jak standardní betony, tak betony vyšších pevnostních tříd C40/50. Stavba zároveň použila pro podkladní betony ekologickou variantu betonu ECOCRETE R, pro jehož výrobu betonárna používá recyklované kamenivo. Hrubá stavba byla dokončena v únoru letošního roku.

Na stavbu hotelu společnost TBG Metrostav dodala více jak 7000 m3 betonu. Foto: Radek ČermákHotel se staví na křižovatce ulic Hybernská a Opletalova. Foto: Radek Čermák

podle podkladů společnosti TBG METROSTAV