Beton, Informace výrobců

Dvacet pět let lepšího stavění s TBG METROSTAV

Tento rok TBG METROSTAV, s. r. o., oslaví 25 let. Společnost TBG METROSTAV se zabývá výrobou a dopravou betonu v Praze. V současné době má čtyři provozovny: Rohanský ostrov, Libeň, Radlice a Písnice.TBG METROSTAV, s. r. o., byla založena roku 1995, ovšem samotná historie společnosti sahá ještě mnohem dále. Centrálním provozem TBG METROSTAV je betonárna na Rohanském ostrově, která existuje už od roku 1967, kdy byla postavena, aby zásobovala betonem výstavbu pražského metra. Zajímavostí je, že již v té době fungoval u betonárny přístav a betonárna byla velkou měrou zásobována lodní dopravou, jako je tomu doposud.

Plaketa 25 let lepšího stavění 1995–2020

Tehdy byla betonárna součástí podniku Vodní stavby a později Metrostavu, který roku 1995 prodal 50% podíl betonárny skupině HeidelbergCement (Českomoravský beton), a tak k 1. 9. 1995 vznikla společnost TBG METROSTAV. V tomto roce měla společnost vedle Rohanské provozovny ještě provoz na Zličíně. TBG METROSTAV byla a je jedničkou na pražském trhu.

Betonárna Rohanský ostrov v roce 2020Integrace betonárny Libeň do okolí

Od samého začátku si vedení společnosti zakládá na kvalitě, poradenství a vývoji nových směsí. Proto s rozšířením nabídky produktů čerstvých směsí o sádrové potěry a maltové směsi vznikla 1. října 1999 dceřiná společnost TBG Pražské malty. Zkušený tým technologů neustále pracuje na vývoji inovativních betonů. Před 20 lety TBG METROSTAV dodal samozhutnitelný beton pro železniční most v Praze na Zlíchově. Byla to vůbec první konstrukce v České republice, kde byl použit samozhutnitelný beton v tak velkém měřítku. Po této velmi úspěšné realizaci se využití samozhutnitelného betonu pod obchodní značkou EASYCRETE nadmíru rozšířilo a dnes je tento typ betonu naprosto běžným produktem na betonárnách. EASYCRETE byl použit pro celou řadu významných staveb a umožnil rozvoj dalších trendů v technologii betonu, například vývoj vodonepropustných (PERMACRETE), vysokopevnostních, vysokohodnotných a poté i ultra vysokohodnotných betonů (TOPCRETE). Roku 2012 bylo na betonárně TBG METROSTAV poprvé dosaženo pevnosti betonu přes 180 MPa. Z tohoto betonu byla postavena unikátní lávka v Čelákovicích, která získala vedle mnoha ocenění i první místo v soutěži americké společnosti pro beton ACI Excellence Award.

Autodomíchávače z betonárny Libeň zásobovaly stavbu ÚČOVLávka v Čelákovicích z betonu TOPCRETE

TBG METROSTAV vyrobil a dodal betony pro všechny současné významné stavby v Praze, jako jsou již zmíněné metro, tunel Blanka, Strahovský tunel, železniční tunely Nového spojení, Ústřední čistírna odpadních vod, Národní technická knihovna, obchodní centrum Chodov, stavba roku 2019 DRN atd. Beton z TBG METROSTAV posloužil i mnoha významným rekonstrukcím, najdete jej v Karlově mostě, v budově Národního divadla i Národního muzea.

Betonárny TBG METROSTAV jsou řízeny nejmodernějšími technologiemi a vedením společnosti je kladen důraz na bezpečnost a šetrné chování k životnímu prostředí. Dvě největší provozovny, které se navíc nacházejí v centru města, jsou z většiny zásobovány ekologickou lodní dopravou. Neustále se modernizují stroje, technologie a v plánu je ještě větší integrace provozoven do svého okolí.

Již více než 25 let TBG METROSTAV pracuje na zlepšení úrovně stavitelství v České republice.

podle podkladů společnosti TBG METROSTAV