Aktuality

Závěrečná mezinárodní konference projektu Architektura mimo centra a výstava Místa architektonického vz(d)oru

Ve dnech 14.–15. března 2014 se v nové budově Oblastní galerie Liberec uskuteční závěrečná konference projektu Architektura mimo centra, jehož nositelem je Fakulta umění a architektury TU Liberec spolu se společností Architectura, architektonickými kancelářemi Kamil Mrva architects, Knesl + Kynčl architekti a Společností pro právní a ekonomické vzdělávání.
Úkolem dvouletého projektu bylo mapovat kvalitní architekturu v menších sídlech v ČR i v zahraničí, která často zůstává stranou pozornosti, a hledat podmínky, za nichž lze i v odlehlých lokalitách dosahovat dobré úrovně výstavby.
Součást projektu tvoří i výstava a publikace Místa architektonického vz(d)oru, které se odborné veřejnosti poprvé představí 14. března tamtéž. Stane se tak v předvečer dvoudenní mezinárodní konference, jejíž hosté z řad známých zahraničních i tuzemských architektů budou mimo jiné debatovat o typologii, kontextu a přesazích tvorby mimo velká sídla. Se svými příspěvky k tématu Architektury mimo centra vystoupí například slovinský architekt Vasa Perović, Carme Pigem Barceló ze známého španělského ateliéru RCR Arquitectes nebo známý architekt John A. O'Reilly s řadou skvělých realizací na irském venkově. Přijede i známý teoretik a historik architektury Hans Ibelings nebo jeden z nejvýznamnějších představitelů regionalismu, švýcarský architekt Luigi Snozzi.
„Místa v odlehlejších regionech zůstávají často nezaslouženě v jakémsi mediálním stínu, i když se v nich staví překvapivě dobře, a to i přesto, že se musí potýkat namnoze s nedostatkem finančních prostředků a soudobá architektura v nich dosud zdaleka není přijímána jako samozřejmost,“ vysvětluje autor koncepce projektu Petr Volf, který v publikaci soustředil celkem 109 vybraných staveb dokončených v letech 1990 až 2013. Jeho kolekce sestává z hojně popularizovaných objektů jako obnova kláštera trapistů v Novém Dvoře od Johna Pawsona či krytý bazén v Litomyšli od studia DRNH, své místo ale mají i nenápadné stavby typu přístavby základní školy v Hradištku od Davida Krause nebo zvonička v Trojanovicích, pod níž je podepsán ateliér Kamil Mrva Architects.
Publikace i výstava jsou výlučné záběrem i koncentrací. Ale i tím, že neopomínají vyzdvihnout investory. „Bez poučených stavebníků (a je lhostejno, jde-li o městskou či obecní samosprávu nebo o soukromníka, který vynakládá vlastní peníze) uvědomujících si zásadní význam spolupráce s architektem, se nic kloudného nepostaví,“ dodává Petr Volf.
Výstava a rozsáhlá publikace postihují především architektonická díla sloužící veřejnému prospěchu, ať už se jedná o školy, vzdělávací a výuková střediska, obecní úřady, domovy důchodců, geriatrická centra, kostely, kulturní domy, galerie, muzea či památníky. Věnuje se také dopravním a sportovním stavbám nebo veřejným prostorům či průmyslové architektuře.
Mezi autory, jejichž práce byly do projektu zahrnuty, lze najít vesměs známá jména, ač jdou napříč generacemi i přístupem k architektuře – a liší od obvyklé skladby tvůrců, pro které jsou hlavním „hřištěm“ velká města. Nechybějí realizace Josefa Pleskota, ateliéru Knesl+Kynčl, Jana Línka, Alexandra Skalického, Aleše Buriana a Gustava Křivinky, ateliéru A69 nebo HŠH, Luďka Rýznera, Zdeňka Fránka nebo Antonína Nováka ze studia DRNH.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Další informace najdete např. zde nebo zde.

tisková zpráva, wd