Veletrhy a výstavy

WOOD-TEC 2011 – předběžná závěrečná zpráva

Dvanáctého ročníku mezinárodního veletrhu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl WOOD-TEC se zúčastnilo celkem 213 firem a společností z 10 zemí – z ČR, Dánska, Francie, Itálie, Koreji, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Tchajwanu. Prezentovali se na čisté výstavní ploše 11 400 metrů čtverečních. Na veletrh přijelo 14 000 odborných návštěvníků z 21 zemí.
Vystavovatelé, kteří byli soustředěni v moderních pavilonech P a F, se v drtivé většině shodli, že přes trvající období ekonomické stagnace nastalo v oboru jisté oživení trhu, například v prodeji dřevozpracujících strojů. Ukázalo se však, že majitelé firem jsou s nákupem, tedy investicemi, značně opatrní. Některé firmy se snaží dosáhnout vyššího prodeje různými bonusy a dalšími výhodami. Dřevozpracující průmysl zůstává stále roztříštěn a postrádá kooperaci. Proto by spolupráce měla stát na střech pilířích: lesnictví, dřevozpracujícím průmyslu a na jeho klíčových odběratelích.
K nejistotám v oboru přispělo zvýšení cen dřeva, čehož důsledkem je nejistota dodavatelů i odběratelů, kteří pracují pouze s minimálním výhledem. Proto jejich dlouhodobé vztahy prakticky nejsou možné. Podnikání nábytkářů v ČR by měl podpořit zejména firemní marketing, budování firemních značek, přenos inovací a aplikovaného výzkumu přímo do firmy a zřejmě i zakládání neadresných oborových asociací. Důležité je také nastartovat proces přechodu z regionálního a roztříštěného obchodu jednotlivých nábytkářů na obchodování na globálním nábytkářském trhu. Ten je totiž založen na vzájemné kooperaci a společných aktivitách českých nábytkářů v oblasti inovací a marketingu.
Pro funkčnost lesnicko-dřevařského sektoru je podle odborníků třeba začít intenzivně pracovat na strategii přežití, neboť další stagnace by znamenala jeho zánik. Proto je v tomto oboru nutno využít každou aktivitu, která přibližuje nové technologie, inovace a výsledky výzkumu. V současnosti je vysoký podíl zahraničního kapitálu u klíčových zpracovatelů. Stále také trvá stagnace rozvoje středních a malých zpracovatelů. Navíc se dlouhodobě nerozvíjí oborový výzkum a vývoj, v sektoru je také omezený transfer technologií a firmy nevyužívají možnosti podpory podnikání a dlouhodobě se nevěnují marketingu.
Podle odborníků se musí změnit proces obchodních zvyklostí, jen tak lze zvýšit konkurenceschopnost. Toho lze dosáhnout například pomocí klastrů.
 
Odborný doprovodný program se zaměřil na nové materiály a na budoucnost lesů
Cílem letošního ročníku bylo spojit lesní hospodáře, dřevozpracující průmysl a finální producenty. Zaměřil se na to i odborný doprovodný program, který pořádala Lesnická a dřevařská fakulta Mendlovy univerzity v Brně. Témata se týkala mimo jiné konkurenceschopnosti českého dřeva, pokrokových materiálů a techniky v nábytkářství i hospodaření v lesích v Evropské unii. Podle Evropské výhledové studie lesnického sektoru, která zahrnuje 40 států Evropy (bez Ruska) bude mírně pokračovat nárůst celkové výměry lesů, asi o šest procent do roku 2030. Evropa se domnívá, že dojde k mírnému nárůstu spotřeby výrobků ze dřeva asi o 15 procent do roku 2030 a k výraznému nárůstu spotřeby energie ze dřeva (o 35 procent). Velký úspěch měla soutěž pro veřejnost „Poznejte naše dřevo“, které se denně účastnilo kolem 500 lidí.
tisková zpráva