Veletrhy a výstavy

Výstava VODOVODY – KANALIZACE 2019

Od 21. do 23. května se na výstavišti PVA v Praze-Letňanech koná mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2019. Výstava se koná jednou za dva roky a představuje nejvýznamnější oborové setkání v České republice. Pořadatelem a odborným garantem výstavy je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s. (SOVAK ČR), organizátorem je společnost EXPONEX. I letošní ročník bude protkán množstvím konferencí a seminářů. Témat se nabízí mnoho.

Středem pozornosti se stanou, jako v předcházejících ročnících, především ukázky nových technologií v municipální a průmyslové sféře. Udržitelnost hospodaření s vodou musí stát na moderních technologiích. Novinkou bude doprovodný program s názvem JOB-ka zaměřený na nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží a trainee programů pro všechny zájemce o zaměstnání v oblasti vodního hospodářství včetně absolventů středních a vysokých škol.

Všechny potřebné informace včetně doprovodného programu najdete zde.

wd