Veletrhy a výstavy

Výstava v NTK ukazuje rozmanitost architektury první republiky

Expozice s názvem Architektura ve službách první republiky v prostorách Národní technické knihovny (NTK) nabídne stovku zajímavých staveb československého meziválečného období. Ve výběru se objeví například pražská banka československých legií, pardubické krematorium, Baťovy domky ve Zlíně i méně známé stavby čítající jak veřejné budovy, tak obytné vily. Výstava, kterou pořádá Národní památkový ústav (NPÚ), bude zpřístupněna veřejnosti 19. září a potrvá do konce října.

„Nechtěli jsme sklouznout do prezentace chronicky známých prvorepublikových realizací. Naopak jsme chtěli ukázat regionální stavby, o kterých se moc neví a které jsou především projevem regionálních umělců,“ řekla dnes novinářům generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Výstava přiblíží kromě prvorepublikových architektonických počinů také odlišné přístupy k celkovým návrhům a pojetí budov. Ukázky staveb z celé země vybrané pod vedením kurátora Jakuba Potůčka ukážou jak kombinaci moderny, kubismu a folklorních odkazů, tak avantgardní trendy v čele s funcionalismem.

„Co se týká členění výstavy, přistoupili jsme k členění tematickému. Najdete proto zde jak stavby průmyslové, tak stavby civilní. A ty civilní představují celou pleádu stylů a stavební druhů,“ dodala Goryczková.

Na návštěvníky tak čeká deset typů čítající stavby pro kulturu, administrativní budovy, průmyslové a dopravní stavby, sakrální a funerální budovy a památníky, školy, banky a obchodní domy, vily a rodinné domy, obytné budovy, zdravotnická zařízení a rekreační a sportovní stavby.

Celostátní expozice navazuje na dílčí krajské výstavy. Konaly se po celém Česku od jara do září. Architekturou ve službách první republiky v pražské NTK celá akce vrcholí.

zpráva ČTK

Více o výstavě zde.