Veletrhy a výstavy

Výstava v GJF: Heinrich Lauterbach. Architekt vratislavského modernismu

Galerie Jaroslava Fragnera v Praze představí od 12. 2. do 16. 3. 2014 retrospektivu tvorby vratislavského architekta Heinricha Lauterbacha (2. 3. 1893 Vratislav – 16. 3. 1973 Biberach am Riss). Výstava připravená Muzeem architektury ve Vratislavi v roce 2012 je zaměřena na autorovo tvůrčí období mezi dvěma světovými válkami. Výběrem tří desítek návrhů a realizací prezentovaných dobovými plány a fotografiemi, včetně dokumentace současného stavu, se návštěvníkům galerie naskytne možnost se důkladně seznámit s Lauterbachovou tvorbou, v níž se také dvěma realizacemi zapsal do dějin české architektury. 
 
Právě dvě vily v Jablonci nad Nisou a Lauterbachova aktivita v rámci vratislavské výstavy WUWA (Wohnung und Werkraum Ausstellung) v roce 1929 jsou hodnoceny jako stěžejní momenty jeho tvorby. Vernisáž doplní komentovaná prohlídka kurátorů výstavy a v březnu také přednáška prof. Vladimíra Šlapety, který se s architektem osobně znal a jeho dílem se dlouhodobě zabývá.
 
Heinrich Lauterbach
Heinrich Lauterbach studoval sochařství na vratislavské Akademii umění a uměleckého řemesla pod vedením Hanse Poelziga. Jeho navazující studia architektury v letech 1913–1914 na Technické univerzitě v Darmstadtu přerušila první světová válka, po které absolvoval na technice v Drážďanech v ateliéru Martina Dülfera, průkopníka secese. V období 1920–1923 pracoval ve studiu Hanse Poelziga v Berlíně a poté v projekční kanceláři společnosti Henschel & Sohn v Kasselu.
V roce 1923 se stal členem německého Werkbundu a již o dva roky později byl zvolen předsedou nově založené slezské sekce tohoto sdružení. Téhož roku se stal nezávislým architektem a vstoupil do Spolku německých architektů (BDA). V roce 1929 byl na základě ohlasu výstavy WUWA přijat do skupiny avantgardních architektů „Der Ring“.
Heinrich Lauterbach se kromě samotného projektování věnoval také pedagogické činnosti. Vyučoval na vratislavské Akademii (1930–1932), na Fakultě architektury Technické univerzity ve Stuttgartu (od r. 1947) a také na Akademii v Kasselu (od r. 1950).
 
Jablonec, vila Dr. Schmelowského, 1931–1932, foto Muzeum architektury VratislavVratislav, obytné domy Szczepin, 1928, foto Muzeum architektury Vratislav
 
Komentovaná prohlídka a přednáška
Tvorbou Heinricha Lauterbacha se dlouhodobě zabývá profesor Vladimír Šlapeta, jenž v současnosti působí na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Prof. Šlapeta se rovněž podílel na publikaci, která byla vydána u příležitosti výstavy Lauterbachovy retrospektivy ve Vratislavi v roce 2012. Ve čtvrtek 6. března od 17.30 hodin se bude konat v Galerii Jaroslava Fragnera komentovaná prohlídka výstavy s následnou přednáškou o Lauterbachově díle a stavbách na českém území.
K výstavě vydalo Muzeum architektury ve Vratislavi obsáhlý katalog (polsky), který bude v GJF možné zakoupit. Návštěvníkům bude rovněž k dispozici brožurka (česky) zaměřená na nejslavnější Lauterbachovy stavby – experimentální sídliště ve Vratislavi (WUWA, 1929; pozdější obdobou byla např. pražská Baba) a vily v Jablonci nad Nisou. Současný stav a interiéry si budou moci návštěvníci připomenout také díky videoprojekci z televizního cyklu Šumná města.
 
Další informace najdete na www.gjf.cz.
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5a, Praha 1
Otevřeno út–ne 11–19 h
tisková zpráva