Veletrhy a výstavy

Výstava Terminál Smíchov

V prostorách Malé galerie na radnici MČ Praha 5 (Štefánikova 13–15) probíhá od 7. května do 28. června 2019 výstava představující plány na přestavbu prostoru Smíchovského nádraží. Prezentace autorů projektu proběhne 16. května 2019 od 14 hod.

Výstava Terminál Smíchov – vize proměny Smíchovského nádraží a náměstí Na Knížecí se zabývá budoucností organizace hromadné dopravy na Smíchově včetně rekonstrukce stávajícího Smíchovského vlakového nádraží, a to formou přemostění stávajícího kolejiště. Součástí řešení je terminál pro dálkovou autobusovou dopravu v místě dnešních odstavných kolejí, který navazuje na přemostění včetně parkoviště P+R s vjezdy na Dobříšskou ulici.

Obsahem studie je i přeměna současného autobusové nádraží Na Knížecí ve významný veřejný prostor s možností výstavby nové městsky významné budovy. Řešení je navrženo ve dvou postupných krocích. Dopravní terminál Smíchov přímo navazuje na novou plánovanou čtvrť Smíchov City. Vše je navrženo ve velmi úzké koordinaci s budoucími investičními akcemi v území a s důrazem na vzhled veřejného prostranství, na vazby mezi jednotlivými druhy dopravy a estetickou stránku takto významné dopravní stavby.

převzato z www.stavbaweb.cz

Související články:
Autobusový terminál Smíchov
Studii a více informací o připravovaném projektu najdete na stránkách IPR

Výstava: Terminál Smíchov