Veletrhy a výstavy

Výstava Stavba roku 2011 na Slovensku

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Českými centry v Bratislavě pořádá výstavu soutěže Stavba roku 2011. Výstava se uskuteční na Fakultě architektury STU v Bratislavě od 30. ledna do 24. února 2012.
Výstavu zahájí Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda Rady programu Stavba roku, komentovanou prohlídkou k patnácti vystaveným stavebním dílům.
Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Devatenáctileté období soutěže přineslo téměř tisíc posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku.
tisková zpráva