Veletrhy a výstavy

Výstava KOTVY MÁJE – České obchodní domy 1965–1975

Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (nám. Jana Palacha 80) pořádá od 2. do 19. března 2011 výstavu, která představí čtrnáct nejvýznamnějších českých obchodních domů, jejichž návrhy a realizace spadají do 60. a 70. let 20. století a jež sehrály v české architektuře tohoto období nezastupitelnou roli.

Jde nejen o nejznámější objekty typu Kotvy či Máje, ale i regionální obchodní domy v Pardubicích, Olomouci, Ústí nad Labem či Plzni. Své místo vedle plnosortimentních priorů získaly také Dům bytové kultury v Praze, Don v Hradci Králové, specializovaný na módu a doplňky, i největší domy výrobních a spotřebních družstev. Stranou zájmu nezůstalo ani již neexistující liberecké obchodní středisko Ještěd.
Kromě funkčních odlišností a geografické různosti je ve výběru zachována i varieta problémů a témat, a to v architektuře samotných staveb i v jejich urbanistickém kontextu. V projektu jsou prezentovány jak objekty solitérního charakteru (DBK, Most), tak domy v urbanisticky exponovaných lokalitách (Máj, Prostějov či Olomouc). Nezastupitelné místo ve výběru mají vedle realizovaných domů i neuskutečněné a širší veřejnosti pravděpodobně neznámé návrhy – ať už jde o několik studií Aleny Šrámkové z doby jejího působení v pražském středisku Státního projektového ústavu obchodu, nebo o mimořádný návrh jihlavského Prioru Růženy Žertové. V krátkém průřezu se v rámci výstavy představí i soudobé slovenské obchodní domy.
Jedním z cílů projektu KOTVY MÁJE – České obchodní domy 1965–1975 je ukázat paletu přístupů k řešení typologické úlohy obchodního domu v tehdejším Československu, ať už šlo o ambici investora, přístup a pozici architektů, okolnosti vzniku projektů i realizací či koncepci i konstrukci staveb samotných. Na vybraných objektech lze zároveň charakterizovat tendence soudobé architektury a jejich reflexi a rozvíjení v domácích podmínkách. Skrze juxtapozici stávajícího stavu domů a jejich tehdejší či naopak do budoucna uvažované podoby jsou původní architektonické hodnoty konfrontovány se současnými přístupy. Nejvýrazněji se tak děje v případě libereckého obchodního střediska Ještěd nahrazeného centrem Forum Liberec. Dalším z cílů projektu je v té souvislosti pokračování společenské debaty jak o smyslu ochrany a respektování původních staveb, jež se staly nedílnou součástí historie české architektury i kolektivní paměti naší společnosti, tak i o významu a možnostech jejich proměn.
Výstavu s dvoutýdenním odstupem doprovodí publikace, jež sleduje základní linii expozice. Vedle bohaté obrazové dokumentace nabídne i textové profily, které jednotlivé objekty podrobněji představí. Texty k Máji a Prioru v Pardubicích mají ambici být poměrně podrobnou sondou do architektury obchodních domů pozdních šedesátých resp. první poloviny sedmdesátých let dvacátého století, kdy postupující normalizaci a husákovskému režimu navzdory doznívaly ještě některé ideje zlatých šedesátých.
V den křestu knihy, tj. 15. března 2011, se v místnosti 115 v budově VŠUP uskuteční také veřejná přednáška. Součástí projektu je i spuštění webových stránek, fungujících jako databáze informací a materiálů k tématu, případně i jako obdoba výstavy ve virtuálním prostoru.
tisková zpráva VŠUP