Veletrhy a výstavy

Veletrh úspor energií 2011

Za pár týdnů opět otevře své brány příznivcům úspor energií veletržní areál v hornorakouském Welsu. Jeden z největších veletrhů úspor energií a zelené energie v Evropě Energiesparmesse přivítá návštěvníky z řad odborné veřejnosti ve dnech 2. a 3. března a širokou veřejnost ve dnech 4.–6. března 2011.
Veletrh je ukázkou konkrétních řešení pro vstup do nové éry, éry ochrany klimatu a energetické efektivnosti a toho, co může učinit každý, ať už staví či rekonstruuje, aby udržel své náklady na energie na nejnižší možné úrovni a navíc přispěl k ochraně klimatu. Okolo 900 vystavovatelů zde prezentuje novinky v oblasti stavebních materiálů a vytápění pro moderního stavitele. I nadále jsou trendem obnovitelné zdroje energie, jako biomasa, solární termika, tepelná čerpadla a fotovoltaická zařízení.
Veletrh ukazuje, že pro úspory v domácím rozpočtu jsou důležité čtyři kroky:
1. ušetřit co nejvíce energie;
2. tam, kde ji ušetřit nelze, si počínat energeticky co nejhospodárněji;
3. tam, kde bude energie hospodárně využívána, využívat co nejvíce energii z obnovitelných zdrojů;
4. tam, kde jsou využívány obnovitelné zdroje, vytvářet tuto energii co nejšetrněji k životnímu prostředí a co nejčistěji.
 
Podrobnosti o veletrhu hledejte na www.energiesparmesse.at. Prostřednictvím Energy Centre České Budějovice si můžete objednat cenově zvýhodněné vstupenky. Podrobnosti najdete zde.
tisková zpráva, wd