Veletrhy a výstavy

Veletrh LIGNA 2013

Ve dnech 6.–10. května 2013 se v Hannoveru otevřou brány dřevařského veletrhu LIGNA 2013. Dřevo zde bude v centru pozornosti nejen jako žádaný stavební materiál a materiál na výrobu nábytku, ale současně jako moderní nositel energie.
Veletrh LIGNA se koná jednou za dva roky a jeho minulého ročníku se zúčastnilo přes 1700 vystavovatelů, z toho zhruba polovina zahraničních. Veletrh přivítal 88 tis. návštěvníků. Jak počet vystavovatelů, tak počet návštěvníků je dlouhodobě velmi stabilní, což vypovídá o vysoké prestiži veletrhu.
 
Dřevo jako zdroj energie
Renomovaní vystavovatelé v oblasti nabídky bioenergie ze dřeva z Německa, Rakouska, Itálie, Nizozemska, Švýcarska, Francie a Dánska představí v halách č. 13, 27, na volném prostranství a v pavilónech podle současných údajů na cca 3300 čtverečních metrech své technologie a inovace. Rozšířením témat vedoucího veletrhu o téma bioenergie ze dřeva sleduje veletrh LIGNA vývoj, který velmi změnil lesní hospodářství a trh se dřevem. Jak vyplývá z bilance dřeva jako suroviny pro Německo, která byla nedávno zveřejněna, využívá se nyní 68,2 miliónů metrů krychlových dřeva na výrobu „zelené“ energie. Za necelých deset let se tak množství dřeva využité na její výrobu téměř ztrojnásobilo. Poslední inventura německého lesa (Bundeswaldinventur (BWI²)) přinesla ještě výsledek 25,2 miliónů kubických metrů.
Na volném prostranství bude v centru pozornosti rozšířená prezentace energie ze dřeva. Své produkty a služby zde předvede mnoho firem a institucí jako součást prezentace Severního Porýní Vestfálska a ve spojení s „Výkladní skříní trendů“ Kuratoria pro lesní práci a lesní techniku (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)). V „Pavilónu trendů KWF“ budou k vidění témata a inovace z oblastí bioenergie, představeny zde budou všechny způsoby využití dřeva (jako materiál, v energetice, chemické a biologické využití) s ohledem na zdroje, jako je lesní hospodářství, plantáže rychle rostoucích dřevin, péče o dřeviny jako součást krajiny a využití průmyslového zbytkového dřeva. Exponáty ukážou cestu od těžby až po konečný produkt. Rovněž bude představeno řízení a zajištění kvality, jeho dokumentace a realizace a nabídnuty budou rovněž základy výpočtů hospodárnosti.
 
„Dřevěná a dřevohliníková okna – dobrá pro každého!“
Pod tímto heslem představí Spolkový svaz výrobců dřevěných oken „řetězec tvorby hodnot“.
V hale č. 15 (stánek A14 a B14) bude v centru pozornosti „Síť dřevěných a dřevohliníkových oken“, kde bude k vidění vše, co může obor nabídnout: moderní okenní systémy a okna pro objekty s památkovou péčí, okna pro domy šetřící energii a pasivní domy, nové výrobní technologie, inovace modifikovaných dřevin, nové technologie pro úpravu povrchů, nová upevňovací technika, příslušenství pro montáž a mnoho dalšího. Poprvé budou například představeny alternativy dřevohliníkových oken, přičemž na krycích rámech budou nasazeny skořepiny z modifikovaného dřeva místo hliníku.
 
LIGNA samozřejmě představí i novinky z oblasti zpracování dřeva, strojů a zařízení, softwaru aj. Podrobné informace o veletrhu i o jeho bohatém doprovodném programu najdete na stránkách www.ligna.de.
mi