Veletrhy a výstavy

V NTK začne výstava Střeva měst

Nová výstava Národní technické knihovny (NTK) s názvem Střeva měst se vydává pod povrch měst: Kanály v kulturních a civilizačních souvislostech. Výstava, která potrvá od 23. 11. do 31. 12. 2011, má za úkol rehabilitovat fenomén kanalizace a vrátit mu ztracený a opomíjený podíl na vzniku moderního velkoměsta.
Cílem je ukázat podceňovanou roli triumfu inženýrství 19. století při utváření prostorové skladby měst v 19. a 20. století. Výstava prezentuje kanalizaci nejen v urbanistických, ale i v kulturně-historických souvislostech, doložených knihami z historického fondu NTK.
Těžištěm výstavy je prezentace nejvzácnější knihy o kanalizaci z historického fondu NTK Die Canalisation von Berlin od tvůrce urbanistické struktury německé metropole Jamese Hobrechta. Svá díla vystavují také další autoři, spjatí s tématem: Viktorie Rybáková (alias Diamant Popelka), Daniel Hrdý, Miroslav Urban, Jindřich Špicner, Viktor Karlík a Michal Cihlář. Podivuhodný podzemní systém nabízí nejen architektonické skvosty (např. klenební systémy), ale také literární, filmové a jiné spojitosti. Součástí výstavy je katalog, který přináší text o kanalizaci a dobové kanalizační literatuře z historického fondu Národní technické knihovny a rozšířenou verzi výtvarné složky výstavy.
Současně se zahájením výstavy Střeva měst proběhne každoroční Den otevřených dveří, pořádaný v rámci projektu eBooks on Demand (EOD). Zváni jsou jak odborníci z oblasti kultury se zájmem o problematiku digitalizace historických tisků na objednávku, tak i všichni, kteří se chtějí seznámit s novými formami zpřístupňování digitálního obsahu. Zájemci budou mít možnost navštívit digitalizační pracoviště NTK s praktickou ukázkou toho, jak vznikají z knih historických knihy digitální, tedy e-knihy, a to v časech: 17.00, 17.15 a 17.30 h.
Výstava bude slavnostně zahájena v úterý 22. listopadu 2011 v 18 h v parteru NTK (Technická 6, Praha 6). Vstup zdarma. Kanalizace stále tvoří součást zaniklého a funkčního industriálního světa, proto na vernisáži výstavy dokreslí univerzum nehudebních zvuků česká legenda noise music Napalmed.
tisková zpráva