Veletrhy a výstavy

V CAMPU začíná výstava Rohanský ostrov: nový Karlín?

V Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze začíná 15. října výstava, která ukazuje proměnu bývalého vltavského ostrova a přilehlého nábřeží na novou čtvrť. Území tzv. Rohanského ostrova se nachází na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína a v současné době je tento bývalý přístav či skladiště poněkud zapomenutou částí Prahy. Rozvoj území plánovaný v horizontu příštích dvaceti let přinese nejen výstavbu nových bytů, ale také pobřežní promenádu s cyklostezkou, lávku do Holešovic a na samotném vltavském ostrově vznikne jeden z největší parků v metropoli. Výstava potrvá do 20. prosince. Vstup je zdarma.

Území Rohanského ostrova má rozlohu 44 hektarů. Na více než polovině vznikne nová zástavba. V souladu s platným územním plánem lze zbudovat 1750 nových bytů pro asi 4 tisíce lidí. Dalších 5 tisíc lidí bude do nové čtvrti dojíždět za prací. Výškou a objemem navážou nové budovy na současnou zástavbu v Karlíně a okolí. Po více než sto letech se území vrátí jeho původní podoba – tj. díky vybudování nového říčního kanálu, který bude součástí protipovodňových opatření Prahy, vznikne znovu ostrov. Na celém území nového ostrova (přes 100 tis. m²) vznikne Rohanský park, který představuje hlavní veřejnou investici v území. „Přeměna rozsáhlé lokality bude probíhat postupně v několika etapách. Ta první začne již příští rok, přičemž realizace nového parku a hlavní části bytové zástavby proběhne v letech 2030 až 2040,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Model dotčeného území. Zelená čára naznačuje jeho rozsah. Uprostřed obnovený Rohanský ostrov.Model dotčeného území. Zelená čára naznačuje jeho rozsah. Uprostřed obnovený Rohanský ostrov.

Území tzv. Rohanského ostrova – vizualizaceVizualizace části zástavby

Návštěvníci expozice se nejvíce informací dozví z unikátní, 24 metrů široké projekce. Ta se za pomoci podrobné datové analýzy pokouší postihnout objektivní dopady a přínosy rozvoje území. „Chystanou proměnu Rohanského ostrova ukážeme v CAMPU hned z několika úhlů. Popíšeme plánovanou zástavbu, kde vznikne přes tisíc nových bytů, ukážeme místo pro jeden z největších parků v Praze přímo u řeky či místo pro novou lávku. To vše v kontextu okolního urbánního rozvoje,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Součástí výstavy je také velký model v měřítku 1 : 1000 a dotykové obrazovky s informacemi o jednotlivých stavebních projektech. Návštěvníci se z nich dozvědí mj., jak bude řešeno parkování, kolik přibude v nových ulicích stromů, kde je v plánu postavit školu, pobřežní promenádu nebo cyklotrasu. Shrnutí všech nejdůležitějších informací je k dispozici v tradičně volně dostupném katalogu.

Do přípravy výstavy  Rohanský ostrov: nový Karlín? se poprvé v dvouleté historii CAMPU zapojily také děti – konkrétně žáci ze ZŠ Tusarova. Pro výstavu zpracovaly originální průzkum území Rohanského ostrova, jehož mapové a fotografické výstupy budou v CAMPU ke zhlédnutí.

Doprovodný program výstavy tvoří pravidelné komentované prohlídky – první z nich s popularizátorem architektury Adamem Gebrianem se koná v úterý 22. 10. 2019 od 18 h. Katalog výstavy si můžete stáhnout zde.

wd podle podkladů pořadatele