Veletrhy a výstavy

Pozvánka na veletrhy Wire a Tube 2016

Společnost Messe Düsseldorf pořádá opět po dvou letech dvojici světových veletrhů rour, trubek, kabelů a drátů Wire a Tube. Akce se koná na výstavišti v Düsseldorfu ve dnech 4. až 8. dubna 2016. Na oba veletrhy je možné zakoupit jednu vstupenku. Wire bude v halách 9–13 a 15–17, Tube v halách 1–7.1 a 7a.

Zajímavostí, která odlišuje tyto veletrhy od jiných podobných akcí, je, že vystavovatelé instalují přímo ve svých expozicích stroje a ukazují reálně jejich provoz. Kromě toho nemají veletrhy (na přání vystavovatelů) žádné doprovodné akce, aby se návštěvníci mohli soustředit jen na vystavovatele a jejich exponáty.

Výstavní plocha obou veletrhů je v tuto chvíli už vyčerpaná, takže určitě budou větší než v roce 2014. V tomto roce bylo na Wire 1333 vystavovatelů z 54 zemí a přišlo 38 050 návštěvníků. Na Tube bylo 1210 vystavovatelů ze 47 zemí a přišlo 33 668 návštěvníků.

Nomenklatura veletrhu Wire zůstává prakticky beze změny:
– Stroje na výrobu a zušlechťování drátů,
– Nástroje a pomocné materiály pro technologie,
– Materiály, speciální dráty a kabely,
– Měřicí, řídicí a regulační technika,
– Zkušební technika,
– Stroje na svařování mříží,
– Speciální obory.

Veletrh je zaměřen na návštěvníky z následujících oborů: průmysl drátů a kabelů, automobilový průmysl, průmysl železa, oceli a neferitických kovů, elektrotechnický a elektronický průmysl, stavebnictví, chemický průmysl, měřicí, řídicí a regulační technika, obchod, řemesla a služby.

Podrobnosti najdete na www.wire.de.

Nomenklatura veletrhu Tube je následující:
– Materiály, trubky a roury, příslušenství,
– Stroje na výrobu trubek a rour,
– Použité stroje,
– Nástroje a pomůcky pro technologie,
– Obchod s trubkami a rourami,
– Měřicí, řídicí, regulační a zkušební technika,
– Speciální obory, profily a stroje,
– Plastic Tube Forum,
– Technologie pro produktovody a naleziště.

Veletrh je zaměřen na návštěvníky z následujících oborů: průmysl trubek, automobilový průmysl, chemický průmysl, zásobování teplem, ropnými produkty, zemním plynem a vodou, průmysl železa, oceli a neferitických kovů, stavebnictví, elektrotechnický a elektronický průmysl, měřicí, řídicí a regulační technika, obchod, řemesla, služby.

Podrobnosti najdete na www.tube.de.

Provozní doba a ceny vstupenek
Provozní doba:
4. dubna až 7. dubna: 9.00 až 18.00 hod.
8. dubna: 9.00 až 16.30 hod.

Vstupenky u pokladen:
Jednodenní vstupenka:     55,00 €
Permanentní vstupenka:  96,00 €

Předprodej on-line (print@home):
Jednodenní vstupenka:     38,00 €
Permanentní vstupenka:  78,00 €

Katalog:
jednotlivý exemplář           30,00 €
oba dohromady  55,00 €

Plánek výstaviště najdete zde.

Pokud byste chtěli zprostředkovat návštěvu veletrhů, můžete využít služeb firmy BVV Fair Travel.

wd