Veletrhy a výstavy

Nový evropský Bauhaus se připravuje na další festival v Bruselu

Nový evropský Bauhaus je iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je promítnout evropský Green Deal do skutečných, hmatatelných změn, které zlepší náš každodenní život. Festival přináší udržitelná řešení pro pozitivní změnu zastavěného životního prostředí v rámci zeleného přechodu, který spojuje udržitelnost s dobrým designem, jenž vyžaduje méně uhlíku. Zároveň tato řešení činí inkluzivními, přístupnými a cenově dostupnými pro všechny a také respektuje rozmanitost míst, tradic a kultur, které v Evropě i mimo ni máme.

Od svého založení v roce 2021 již Nový evropský Bauhaus inspiroval řadu silných občanských hnutí s komunitou téměř 1 400 členů, ukázal svůj dopad prostřednictvím mnoha projektů a investic a aktivně sleduje své cíle v Evropě i za jejími hranicemi. Do března 2024 bylo Novému evropskému Bauhausu přiděleno téměř 380 milionů eur z fondů Evropské unie.

Za necelé tři roky se projekty Nového evropského Bauhausu rozšířily do všech členských států EU a ovlivnily také země, jako je Island, Izrael, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Spojené království. Za zmínku stojí, že do 20 demonstračních projektů bylo investováno celkem 90 milionů eur. Tyto projekty se zaměřují na různá témata, včetně renovace budov, cirkulární ekonomiky, umění, kulturního dědictví, vzdělávání, inteligentních měst a obnovy měst a venkova. Kromě toho se každoročně udělují Ceny Nového evropského Bauhausu, které oceňují modelové projekty, nové koncepty a nápady v souladu se zásadami NEB. Během čtyř ročníků Cen NEB (2021–2024) bylo přijato téměř 5 000 žádostí o udělení cen.

Nový evropský Bauhaus také spustil Laboratoř NEB a Akademii NEB. Prostřednictvím dynamické platformy Laboratoř NEB se mohou členové komunity NEB sdružovat, aby sami organizovali a navrhovali projekty a také hledali partnery pro realizaci svých bottom-up NEB iniciativ. Akademie NEB vedle toho nabízí vysoce kvalitní, dobře propagovaná a dostupná školení s cílem zvýšit kvalifikaci v oblasti udržitelné výstavby a urychlit spravedlivou a ekologickou transformaci stavebního sektoru.

Kromě toho se Nový evropský Bauhaus podílí na řadě různých akcí na podporu udržitelné rekonstrukce Ukrajiny. V roce 2023 zahájila Evropská komise ve spolupráci s ukrajinskými organizacemi sérii workshopů zaměřených na budování kapacit Nového evropského Bauhausu pro obnovu Ukrajiny. Cílem úvodního projektu bylo poskytnout inspiraci i praktickou pomoc více než 60 obcím, které jsou zapojeny do rekonstrukce a přestavby Ukrajiny podle hodnot NEB.

Nový evropský festival Bauhaus 2024

Nový evropský festival Bauhaus se bude konat od 9. do 13. dubna 2024 v Parc du Cinquantenaire a v Muzeu umění a historie v Bruselu, doprovodné akce ale budou dostupné po celém světě. Kromě oslavy umění, kultury a hudby budou na festivalu probíhat také workshopy, výstavy a diskusní panely vysoké úrovně. Festivalu se zúčastní významní řečníci, včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a belgického premiéra Alexandera De Crooa, spolu s předními představiteli v oblasti umění, architektury, designu, udržitelnosti a inovací. Program festivalu, stejně jako podrobnosti o jednotlivých zasedáních a řečnících, naleznete na webových stránkách festivalu.

Letos se na festivalu uskuteční také 4. ročník soutěže Ceny Nového evropského Bauhausu, v rámci kterých bude 20 projektů, návrhů a nápadů, které jsou v souladu s hodnotami NEB, odměněno celkovou částkou 450 000 eur. V roce 2024 bude v průběhu těchto cen uděleno zvláštní uznání pro Ukrajinu za její úsilí o rekonstrukci a obnovu. Pozornost bude také zaměřena na regiony v celé Evropské unii, které se intenzivněji potýkají se socioekonomickými omezeními, a na místa, která nejvíce čelí výzvě přechodu na uhlíkově neutrální ekonomiku.