Veletrhy a výstavy

Nová výstava mapuje, zda je Brno městem pro všechny

KDY:
Ve středu 6. března 2024 v 18:00 hodin
KDE:
Fakultní nemocnice u sv. Anny, Atrium budovy O1, vstup z ulice Pekařská 53, Brno
KDO:
Lucie Pešl Šilerová – kreativní ředitelka Spolku Kultura & Management, pořadatele festivalu Open House Brno 2024
Šárka Bahounková – kurátorka výstavy a festivalu Open House Brno 2024
Rostislav Koryčánek – historik umění, proděkan pro vnější vztahy Fakulty architektury VUT Brno

Nakolik je současná podoba Brna přístupná a prostupná pro jeho obyvatele a jaký historický vývoj vedl k současné podobě inkluzivity města představí příští středu výstava OPEN HOUSE: TÉMA – INKLUZE A PŘÍSTUPNOST. 

Výstava na 26 příkladech staveb a realizací v Brně přibližuje a komentuje přístupnost a inkluzi v Brně v pěti oblastech: Bydlení, Zdravotnictví, Vzdělávání, Sociální oblast a Veřejný prostor a infrastruktura. Vernisáž zároveň zahájí sérii doprovodných akcí konaných před hlavním programem festivalu Open House Brno 2024, který se uskuteční 18. a 19. května 2024 v po celém Brně. Seznam akcí bude zveřejněn na vernisáži.

„Letošní ročník festivalu Open House Brno jsme se s partnery z celoevropského projektu Open House Europe rozhodli věnovat tématům inkluze a přístupnost v jejich širším společenském významu. Města, ve kterých žijeme, jsou pestrou směsicí obyvatel, kdy pro některé z nich je využívání nejen veřejných služeb znevýhodněno různými bariérami. Letošní ročník je mapuje a komentuje, protože považujeme za podstatné zamýšlet se nad tím, jak tvořit města skutečně pro všechny,“ přibližuje téma letošního programu kreativní ředitelka festivalu Lucie Pešl Šilerová.

Na webu www.openhousebrno.cz a na sociálních sítích sítích a instagramu organizátoři postupně rozkrývají letošní program i zapojené lokace. Festival spadá i pod Open House Worldwide, což je síť více než padesáti metropolí celého světa, pořádajících festivaly architektury pro veřejnost. Pořádané akce každoročně oslovují více než dva miliony lidí po celém světě. Brno je součástí této sítě od roku 2018.

Hudební doprovod a drobné občerstvení budou zajištěny.

Těšíme se na setkání s Vámi a prosíme o potvrzení účasti na e-mail media@openhousebrno.cz nebo telefon +420 607 258 508.