Veletrhy a výstavy

Na bienále architektury jsou čeští autoři i v mezinárodní výstavě

Na prestižním benátském bienále se letos poprvé představí česká architektura i mimo národní pavilon. Kurátor tohoto ročníku Rem Koolhaas vybral projekt Lifting the Curtain (Zvedání opony) mezi doprovodné programy 14. bienále, které začíná 7. června. Projekt, kterého se účastní architekti a teoretici architektury také z dalších středoevropských zemí, čeští organizátoři představili novinářům.

Nizozemský architekt Koolhaas je jedním z nejznámějších současných tvůrců v oboru; v roce 2000 získal Pritzkerovu cenu. Jako leitmotiv přehlídky si zvolil hledání základů architektury. Na bienále se, stejně jako na podobné mezinárodní přehlídce současného umění, která se v Benátkách koná vždy v lichý rok, architektura představuje v národních pavilonech. Tyto expozice pak doplňují kurátorské výstavy v mnoha prostorech města.
Češi a Slováci mají v Benátkách už od 20. let minulého století společný pavilon a společně ho využívají i po rozdělení Československa. Expozici v národním pavilonu letos připravuje tým z ateliéru Kolmo.eu. Se svým návrhem zvítězil v soutěži pořádané Národní galerií v Praze.
Projekt podle poroty nechce jen představit nejkvalitnější českou současnou architekturu v mezinárodním kontextu, ale také dešifrovat proces, který z architektury během posledního století vymazal ve prospěch univerzálního moderního jazyka národní specifika a charakteristické rysy.
Zvedání opony, které se představí na jiném místě Benátek, také nebude popisovat historii středoevropské architektury, ale chce ji představit jako síť, jako vzájemné vztahy a spolupráci utvářenou ve střední Evropě a přesahující daleko za její hranice, říká architekt Igor Kovačević z pražského Centre for Central European Architecture (CCEA), českého spoluorganizátora projektu.
Jeho autoři se domnívají, že architektonická kultura střední Evropy utvářená živou výměnou v rámci regionu během posledního století je v západním pojetí historie stále nepřítomná. „Výstava představuje mapu nečekaných a jedinečných spojitostí v srdci Evropy, které znovu objevuje a poprvé předkládá veřejnosti,“ říká. Projekt vykreslí mezinárodní síť lidí, nápadů, institucí, technických řešení a více či méně náhodných setkání mezi nimi, které by měly vyplnit mezery současné architektonické historiografie.
Výstava tak připomene třeba architekturu baťovského Zlína vyváženou do mnoha zemí spolu s výrobou obuvi, architekty bývalé Jugoslávie, kteří stavěli v afrických zemích, jež v době studené války také patřily k nezúčastněným státům, nebo velké úspěchy tehdejších socialistických států na Expu 58. Jako příklady výrazných individualit tvořících v českých zemích a inspirujících mnohé uvádějí třeba Adolfa Loose, Karla Teigeho či Miroslava Masáka.

zpráva ČTK