Veletrhy a výstavy

Město nad městem – vize Karla Pragera

Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA) ve spolupráci s Národním muzeem uvede od 25. února do 17. dubna 2011 výstavu, která v Nové budově Národního muzea představuje nejen historii  budovy samotné (bývalé Federální shromáždění), ale hlavně práci Karla Pragera a jeho zájem o makrostruktury.
V roce 1966 vytvořil Karel Prager svůj první návrh domu nad domem a nad budovou bývalé burzy byla vystavěna mostní konstrukce s kancelářemi pro poslance Federálního shromáždění. Nyní zde sídlí Národní muzeum.
Deset let po smrti jednoho z nejvýznamnějších architektů Československa CCEA a Národní muzeum poprvé představí zájem tohoto architekta o makrostruktury. Budova bývalého Federálního shromáždění – dům nad domem – se stala impulsem pro architektovu vizi města nad městem, které se věnoval od sedmdesátých let. Za počáteční impuls k Pragerově velkolepé prostorové koncepci přestavby Prahy je považována právě jeho realizace budovy Federálního shromáždění. Je symbolem své doby, často nenáviděná a zároveň nepoznaná. V roce 2000 byla prohlášena za kulturní památku. Její technická vyspělost je vzhledem k dobovým a politickým okolnostem pozoruhodná. Konstrukční i architektonickou kvalitou je budova výrazná v celosvětovém měřítku. Pragerův návrh z roku 1966 reflektoval požadavek na možnost transformace budovy pro kulturní účely, ale její výtvarná koncepce byla po událostech v roce 1968 změněna. Některé z modelů původní exteriérové výzdoby, např. soch od M. Chlupáče, R. Uhra, O. Zoubka nebo originál mobilní plastiky L. Novotného, je možné spatřit na připravené výstavě.
Karel Prager vybudoval Federální shromáždění jako dům nad domem. Tento princip následně rozšířil na město nad městem, kdy za pomoci mostních konstrukcí navrhoval makrostruktury – růst města do třetí dimenze oproti jeho rozšiřování do okolní krajiny. Inspirací mu byly idealistické vize Yony Friedmanna z konce 50. let, stejně jako vize japonských metabolitů 60. let. Na rozdíl od nich však předpokládal, že svou vizi dotáhne až do skutečné realizace.
Substruktura – flexibilní část v konstrukci představovaly vyměnitelné buňky – např. byty, administrativa, kultura nebo sport, které prostorově reagovaly na přání a potřeby obyvatel. V období 70. let, kdy byla panelová výstavba sídlišť již v plném proudu, je jakákoliv variabilita podle přání zákazníka jen těžko představitelná. Jedná se však o studii k experimentální bytové zástavbě, kterou stát podporoval z důvodu řešení sociálních a urbanistických problémů. Pragerova vize města nad městem je projektem, který sice nebyl realizován, ale přesto ještě dnes vzbuzuje pozornost svou velkolepostí a velkorysostí. Bezpochyby patří k významným světovým projektům makrostruktur, které představují tendenci architektury 60. a 70. let 20. století.
V 90. letech začala budova Federálního shromáždění sloužit jako sídlo Rádia Svobodná Evropa, které zde působilo do roku 2009, kdy objekt převzalo Národní muzeum. Téměř po čtyřiceti letech se tak budova otevřela veřejnosti, aby došlo k naplnění její původní kulturní funkce.
Návštěvníci výstavy se mohou těšit na reprodukce materiálů k výstavbě Federálního shromáždění, počítačové animace modelu této budovy, filmové projekce, originální modely a plány k Experimentální bytové výstavbě v Praze ze 70. let 20. století, interaktivní 3D model makrostruktur a mnoho dalšího. „Největším exponátem je bezpochyby budova samotná. Pro návštěvníky jsou proto připraveny její prohlídky a přednášky o její historii a stavbě,“ říká ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Když Vladimír 518 otevřel téma Karel Prager, byl jsem si jistý, že to bude pro architektonickou veřejnost téma číslo jedna, a že skrze architekturu lze dojít k sebereflexi společnosti. Bohužel největší kritikové se vůbec neozvali. Položil jsem si tedy otázku, zda je opravdu v naší povaze, že nejsme schopni akceptovat ty, se kterými nesdílíme stejný pohled na svět ani po jejich smrti. Výstava Město nad městem – vize Karla Pragera nemá za cíl rehabilitovat tuto komplexní osobnost. Je výzvou soudobým architektům nebo chcete-li kritikům, je výzvou ke konfrontaci soudobých vizí s vizemi Karla Pragera,“ vysvětluje Igor Kovačević, statutární zástupce Centre for Central European Architecture.
 
Doprovodný program
Diskuse – promítání filmu – prohlídky budovy s jejími autory každou středu v nové budově Národního muzea
● 9. 3. 2011
18.00 – diskuse Sdružení projektových ateliérů, hosté: Miroslav Masák, Zdeněk Rothbauer, moderátor: Igor Kovačević CCEA, místnost č. 274;
19.30 – promítání filmu Přestavba budovy Národního shromáždění (1968), Prager Café restaurant;
● 16. 3. 2011
17.30 – prohlídka s projektantem nástavby Pavlem Čajkou;
18.00 – diskuse Konstrukce budovy dřívějšího Federálního shromáždění a patenty ateliéru Gama, hosté: Miloslav Pavlík, Pavel Čajka, moderátor: Radomíra Sedláková, místnost č. 274;
● 23. 3. 2011
18.00 – diskuse Makrostruktury, hosté: Miloslav Pavlík, Zbyšek Stýblo, Martin Pánek, moderátor: Yvette Vašourková CCEA, místnost č. 274;
● 30. 3. 2011
17.30 – prohlídka s autorem interiéru Jiřím Tesaříkem;
18.00 – diskuse Výtvarná koncepce budovy bývalého Federálního shromáždění, hosté: Jiří Tesařík, Jiří Šetlík, moderátor: Lenka Lednická CCEA, místnost č. 274;
● 6. 4. 2011
18.00 – promítání filmu Přestavba budovy Národního shromáždění (1968), místnost č. 274.
 
Kurátorské prohlídky po výstavě se konají v sobotu 12. 3. a 16. 4. v 16.00.
 
Procházky po budovách Karla Pragera
● 19. 3., 14.00 – Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, prohlídku povede Miloslav Pavlík, adresa: Heyrovského nám.2, Praha 6;
● 19. 3., 16.00 – Rudolfinum – rekonstrukce, prohlídku povede Radomíra Sedláková, adresa: Alšovo nábřeží 12, Praha 1;
● 26. 3., 18.00 – Nová scéna Národního divadla, prohlídku povede Richard Biegel, adresa: Národní 4, Praha 1, v rámci prohlídky prezentace knihy Nová scéna Národního divadla;
● 2. 4., 16.00 – Útvar rozvoje hl. m. Prahy, prohlídku povedou architekti, kteří pracovali nebo pracují  v těchto „Pragerových kostkách“, adresa: Vyšehradská 57, Praha 2, sraz před budovou.
 
Rezervace na výše uvedené akce lze zajistit e-mailem na adresu janeckova@ccea.cz nebo na tel. 222 222 521.
Více informací o programu najdete na www.ccea.cz, www.nm.cz.

tisková zpráva