Veletrhy a výstavy

Letošní veletrh Expo Real se třemi globálními tématy ovlivňujícími mezinárodní realitní trh

Říjen bude v německém Mnichově patřit businessu s nemovitostmi a výměně zkušeností realitních odborníků z celého světa. Nové výstaviště se totiž od 4. do 6. října 2016 stane dějištěm 19. ročníku veletrhu komerčních nemovitostí Expo Real, zaměřeného na networking při realizaci mezinárodních a mezioborových projektů, investice a financování.

V centru pozornosti budou témata, která mají velký dopad na celosvětový trh s nemovitostmi: brexit a budoucnost Evropy, migrace a bydlení. Loňský ročník zaznamenal účast téměř 38 000 návštěvníků ze 74 zemí, kteří se prezentovali v 1 707 expozicích umístěných v 6 halách na celkové výstavní ploše 64 000 m². Z České republiky budou mít tradičně vlastní stánky města Praha a Ostrava, která zde poskytnou příležitost ke spoluvystavování i komerčním firmám z oboru.

Česká účast: města v synergii s komerčními firmami jako spoluvystavovateli
České republice vloni patřilo 8. místo ve statistice zemí podle počtu účastníků. Expo Real je svým místem konání nejbližším globálním realitním fórem pro jednání se stávajícími i potenciálními obchodními partnery, sdílení zkušeností a seznamování se s aktuálními trendy světového realitního trhu. Města Praha a Ostrava svou každoroční expozici na veletrhu shodně vnímají jako velmi potřebnou nejen pro zviditelnění a networking na konkurenčním trhu evropských metropolí, ale i jako významnou podporu koncepční práce s investory. Obě města se tradičně prezentují se spoluvystavovateli – společnostmi aktivními na zdejším realitním trhu. V případě Prahy letos půjde o Penta Investments a Unibail-Rodamco. Mezi komerčními spoluvystavovateli na ostravském stánku budou Asental, Multi Czech Republic, PRK Partners, CASUA a UBM Bohemia Development.

Praha: obnovení slávy Staroměstské tržnice i návrh revitalizace Masarykova nádraží podle vize světové architektky Zahy Hadid
Hlavní město bude na Expo Realu prezentovat projekt rekonstrukce památkově chráněné Staroměstské tržnice v Praze 1, která utrpěla necitelnou přestavbou ve 2. polovině 20. století. Cílem je vrátit ji do původního stavu z konce 19. století, kdy sloužila jako tržiště pro obyvatele Starého Města pražského. Objekt se vrátí k původnímu prostorovému konceptu jako velkoryse dimenzované bazilikální haly s hlavní příčnou lodí. Prodejní stánky budou přirozeně kopírovat nosnou konstrukci. Součástí tržnice mají být také dva gastroprovozy, umožňující ochutnávku produktů prodávaných v tržnici. Součástí rekonstrukce bude úprava exteriéru budovy a vytvoření logistických a parkovacích kapacit. Rekonstrukce a následný provoz tržnice budou řešeny formou koncesní smlouvy.

Mezi projekty spoluvystavovatelů Prahy stojí za zmínku Central Business District – projekt budoucí revitalizace Masarykova nádraží, jehož autorem je ateliér nedávno zemřelé světově proslulé britské architektky Zahy Hadid. Projekt byl jeden z posledních, na němž se Zaha Hadid osobně podílela. Revitalizace území, která pod taktovkou společnosti Penta Investments proběhne v několika etapách, má za cíl otevřít současný brownfield veřejnosti a vrátit do něj život díky novým kancelářím, obchodům, restauracím, kavárnám a veřejným zeleným plochám.

Jádro doprovodného programu na stánku Prahy v hale A2 tvoří recepce, která se uskuteční ve středu 5. října v 17 hodin. Po oficiální prezentaci pro obchodní partnery a investory, které na stánku jménem Prahy přivítá radní Karel Grabein Procházka, bude čas na networking. Středeční doprovodný program vyvrcholí v 18 hodin live koncertem v Německu velmi populární zpěvačky Marty Jandové.

Rekonstrukce Staroměstské tržnice (zdroj www.karlinblok.cz)Revitalizace Masarykova nádraží

Ostrava: nové projekty v oblasti městského prostoru
Ostrava se chystá představit na Expo Realu budoucím investorům širokou škálu příležitostí. Aktivní přístup města k investorům pomohl městu zlepšit již tak vysoké ratingové hodnocení od agentury Moody´s. Ta v červnu 2016 potvrdila rating A2, ovšem se zlepšeným výhledem ze stupně „stabilní“ na stupeň „pozitivní“. K dlouhodobě prezentovaným projektům Ostravy (mj. průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, novinky ve Vědecko-technologickém parku Ostrava) přibývají na letošním Expo Realu nové projekty v oblasti městského prostoru: např. záměr propojení historického centra s Černou loukou a navazujícím přírodním prostorem řeky Ostravice. K tomuto záměru chce město využít i území obklopující vlastní Černou louku.

V minulých letech již bylo pro volnočasové aktivity upraveno nábřeží po celé své délce od centra k městskému parku. Jako nové místo k rekreaci, posezení a oddechu byla postavena moderní loděnice, která přilákala zájemce o vodní sporty. Na tento prostor pak navazuje území pro další rozvoj obchodně-administrativní a obytné rezidence Nová Karolina. První dvě etapy Nové Karoliny byly dokončeny v roce 2012 a 2013. Další dvě etapy jsou v současné době připravovány a kromě původního záměru developerské společnosti Multi Development se zvažují i jiné možnosti rozvoje celého území.

Mezi další aktivity Ostravy v oblasti městského prostoru patří např. projekt REFILL, zaměřený na oživení a dočasné využívání opuštěných, chátrajících budov a ploch v centru města. Realizací projektu se otevírají nejen nové možnosti, jak dát těmto budovám novou funkci, ale také jak podpořit začínající podnikatele či různé komunitní aktivity.

Prezentace Ostravy pro obchodní partnery a potenciální investory se uskuteční v úterý 4. října v 15 hodin na ostravském stánku v hale C1.

Vědecko-technologický parkObchodně-administrativní a obytné rezidence Nová Karolina

Expo Real jako ukazatel problémů současného světa, promítajících se i do investičního a realitního trhu
Význam veletrhu jako velké mezinárodní akce obzvlášť roste v nynější situaci, kdy Evropa musí čelit řadě vážných problémů od brexitu až po příliv uprchlíků. Tři dny veletržního dění budou proto doslova nabity nejrůznějšími konferencemi, přednáškami a kulatými stoly, jichž má být na 80 a očekává se vystoupení 400 řečníků. Mezi nimi jsou i tak renomovaní experti, jako např. americký ekonom a jeden z nejvlivnějších světových intelektuálů Nouriel Roubini, který předpověděl americkou hypoteční krizi roku 2007 a následnou globální ekonomickou krizi.

Hlavní program se uskuteční v 5 diskusních fórech. Planning & Partnerships Forum se zaměří na aktuální problémy a vize městského plánování, urbanismu, architektury a facility managamentu. Expo Real Forum se má stát barometrem sektoru komerčních nemovitostí. Zde budou experti hodnotit současnou situaci na globálním realitním trhu i na trzích jednotlivých světových regionů a debatovat o vyhlídkách, udržitelnosti a strategiích investování a financování. Special Real Estate Forum bude věnováno jednotlivým realitním segmentům – od kancelářských a maloobchodních nemovitostí přes průmyslové nemovitosti a hotely až po bydlení. Toto fórum bude v oblasti maloobchodních nemovitostí ještě doplněno o Grand Plaza jako networkingovou platformu pro setkávání všech, kdo mají k retailu co říci – zástupců obchodních řetězců, maloobchodních značek, developerů i municipalit.

Věrna svému názvu bude mít Grand Plaza podobu „tržiště“ s občerstvením a doprovodným programem uprostřed Expo Realu. Investments Locations Forum se stane platformou, kde budou mezinárodní odborníci analyzovat potenciál, možnosti a rizika spojená s realitními a investičními trhy v Evropě, Asii a Severní Americe. Intelligent Urbanization Forum bude reflexí současného trendu rychle postupující urbanizace. Experti budou diskutovat o výzvách, které tento trend přináší pro světové metropole a o tom, jak je dále rozvíjet udržitelným způsobem; očekává se totiž, že do roku 2050 budou dvě třetiny světové populace žít ve městech. Své zkušenosti s inteligentní urbanizací budou sdílet Berlín a Barcelona.

tisková zpráva