Veletrhy a výstavy

Konference Prevence kriminality ve výstavbě

Ve dnech 23. až 25. října 2013 se na pražském Výstavišti v Holešovicích uskuteční 20. ročník mezinárodního veletrhu zabezpečení a požární ochrany Pragoalarm 2013 a současně též 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných budov a Smart technologií Pragosmart. Významnou doprovodnou akcí těchto veletrhů bude konference s názvem Prevence kriminality ve výstavbě.
Konference se bude konat 23. října 2013 od 10 h v Parkhotelu Praha, Veletržní 20, Praha 7.
Konference je připravována odborníky z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR, Asociace Grémium Alarm (AGA), České asociace bezpečnostních manažerů (ČABM), Cechu mechanických zámkových systémů ČR (CMZS) a společnosti F. S. C. Bezpečnostní poradenství, a. s. Jejím obsahem budou odborné prezentace vztahující se k využití technických norem pro prevenci kriminality při výstavbě budov a jejich aplikace do běžného života a dále též představení Sborníku technické harmonizace ÚNMZ „Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím vloupáním podle evropských norem“.
Ministerstvo vnitra ČR se bude na veletrhu Pragoalarm 2013 prezentovat spolu s jednotlivými zástupci Cechu mechanických známkových systémů ve formě otevřeného Poradenského centra pro veřejnost. Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR pro technické bezpečnostní služby, bude ve svém stánku prezentovat návody a postupy pro stanovení zabezpečení objektů a provozoven z pohledu ochrany majetku proti krádeži vloupáním.
Pozvánku, přihlášku a další organizační pokyny naleznete na stránkách Úřadu zde.
 
Kontaktní osoba:
Kateřina Stejskalová
 
Příjem přihlášek a podrobné informace:
Informační linka: 224 907 125
Příjem přihlášek: do 15. října 2013
 

tisková zpráva