Veletrhy a výstavy

Festival Open House Praha

O víkendu 18. a 19. května 2019 se v rámci festivalu Open House Praha otevře 80 běžně nepřístupných budov a prostorů. Kromě budov, které se zapojily již v předchozích letech a jsou stále návštěvnicky oblíbené (např. Invalidovna, hotel International nebo Ústřední telekomunikační budova), bude zpřístupněno 38 naprostých novinek.

K nahlédnutí budou reprezentativní prostory budov Hrzánského a Lichtenštejnského paláce v majetku státu, a také Trauttmannsdorfský palác na Hradčanech, který sloužil až do začátku 20. století jako věznice a v současné době se dokončuje jeho rekonstrukce pro potřeby Ministerstva zahraničních věcí ČR. V programu jsou zastoupeny i realizace předních českých architektů – Štencův dům na Starém Městě od Otakara Novotného, Dům zemědělské osvěty u Náměstí Míru od Josefa Gočára, nebo Laichterův dům na Vinohradech od Jana Kotěry. Budete moci navštívit i běžně nepřístupné prostory některých významných kulturních objektů – středověká sklepení v domě U Kamenného zvonu, věž a konírnu Trojského zámku, střechu a technické prostory Veletržního paláce Národní galerie Praha nebo nedávno zrekonstruovanou technickou památku Vodárenské věže na Letné.

I letos jsou nachystány zajímavé tematické okruhy. Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy byl vytvořen výběr ze současných realizací, které představují různé způsoby jak ve stavebnictví hospodárně využívat zdroje s minimálním dopadem na životní prostředí. Sekce šetrných budov zahrnuje 13 budov, mezi nimiž najdete například novou administrativní stavbu Visionary v Holešovicích, která získala mezinárodní certifikaci LEED Platinum, což je nejvyšší možný stupeň hodnocení. Nebo pak kancelářskou a obchodní budovu DOCK IN TWO, která vyrostla v okolí slepých ramen Vltavy v Libni v místech, kde se původně nacházela libeňská loděnice.

Samostatnou tematickou sekci představují budovy v majetku města, které v současnosti hledají své budoucí využití. Své brány otevře pro návštěvníky největší stadion na světě. Velký strahovský stadion připadl po vleklých sporech v roce 2014 městu, které nyní zpracovává studie na jeho další podobu. Poprvé bude zpřístupněn i renesanční Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech a pro velký zájem veřejnosti organizátoři otevřou podruhé i objekt Desfourského paláce na Florenci. Zajímavý osud mají také bývalé radniční domy na Starém Městě – některé z nich již využití našly (Pražské kreativní centrum), jiné stále na svou příležitost čekají.

Festival Open House Praha pořádá stejnojmenná nezisková organizace. Na realizaci akce se podílí přes 300 dobrovolníků. Více informací o všech budovách najdete zde. Vstup do všech budov je zdarma bez nutnosti předchozí rezervace.

wd podle podkladů organizátora