Veletrhy a výstavy

Exkurze NSC

Národní stavební centrum (NSC) zve na několik odborných
zahraničních exkurzí spojených s návštěvami veletrhů.

INTERSTROYEXPO 2009
Odborná zahraniční exkurze do Petrohradu, kde v dubnu proběhne
mezinárodní stavební veletrh INTERSTROYEXPO
2009
.Exkurze je samozřejmě spojena s návštěvou
tohoto světově významného veletrhu a dále je odborný program
doplněn o prohlídku vybrané stavby s výkladem, kterou zorganizuje
ruské stavební centrum St. Petersburg Construction Centre – rovněž
člen UICB (Mezinárodní federace stavebních center). Exkurze je
okořeněna bohatým doprovodným programem, který je charakteristický
zejména svým netradičním a neotřelým pojetím na vysoce
profesionální úrovni.
Program odborné exkurze PETROHRAD – INTERSTROYEXPO 2009
naleznete

zde
a přihlášku k této exkurzi
zde
.
Termín: 14.–19. 4. 2009.
Uzávěrka přihlášek: 30. 1. 2009.
 
Dále je možné se přihlásit na exkurze do Istanbulu a
Damašku.
Program odborné exkurze ISTANBUL – TURKEYBUILD
2009
naleznete
zde
a přihlášku k této exkurzi
zde
.
Termín: 4.–8. 5. 2009.
Uzávěrka přihlášek: 30. 3. 2009.
 
Program odborné exkurze DAMAŠEK – BUILDEX
2009
naleznete
zde
a přihlášku k této exkurzi
zde
.
Termín: 13.–18.5. 2009.
Uzávěrka přihlášek: 3. 3. 2009.
 
Exkurze jsou daňově uznatelné a byly rovněž zařazeny do
programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Program jednotlivých
exkurzí naleznete rovněž na www.stavebnicentrum.cz v sekci
„Cesty do zahraničí“.