Veletrhy a výstavy

Den otevřených dveří v dopravní hale NTM

Národní technické muzeum ve středu 29. prosince 2010 v době od 10 do 18 hodin zpřístupní veřejnosti právě dokončenou dopravní halu s novou expozicí historie dopravy.
Expozice v samostatných příbězích ukazuje celý historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké a lodní dopravy a v kratších exkurzech pak i úseky z dějin železniční dopravy a vývoje hasičské techniky na území České republiky, a to jak stroji u nás vyrobenými, tak i dovezenými ze zahraniční a na našem území provozovanými. Domácí výroba dopravních prostředků je velmi dlouhá, mimořádně barvitá a v mnoha svých epizodách pozoruhodná i z celosvětového hlediska.
Zrekonstruované Národní technické muzeum se veřejnosti znovu otevře 15. února 2011. Po několika letech, kdy budova muzea na Letné procházela náročnou rekonstrukcí, budou zpřístupněny nové expozice, představující to nejlepší z muzejních sbírkových fondů.
Návštěvníci se mohou těšit na autentické historické automobily a letouny v dopravní hale nebo labyrint toho nejkrásnějšího z české architektury v expozici architektury, stavitelství a designu. V jiném sále, evokujícím svojí atmosférou tiskárnu, budou moci sledovat technický vývoj polygrafie od vynálezu knihtisku až po současnost. V dobovém fotografickém ateliéru se skleněným stropem se návštěvníci seznámí s unikátními přístroji ještě z doby počátku fotografie. Další expozice představí jednu z nejstarších věd, astronomii, jako významný obor poznání světa.
Zdroj: NTM